Magistrat czeka na uwagi mieszkańców

Do publicznego wglądu został wyłożony projekt zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej, L. Czarnego .

Do 11 lutego można składać uwagi do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Radomska położonej w rejonie ulic Prymasa Wyszyńskiego, Łokietka, Piastowskiej, L. Czarnego oraz  prognozą oddziaływania na środowisko.

- Każdy może wnieść uwagi i wnioski do w/w dokumentów. Należy je składać w formie pisemnej do Prezydenta Miasta, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - informuje magistrat.

Projekt planu jest dostępny na stronie internetowej www.bip.radomsko.pl w zakładce „prawo miejscowe”.

Więcej o:
plan zagospodarowania urzą miasta magistrat piastowska leszka czarnego łokietka prymasa wyszyńskiego
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE