Letnie remonty dróg powiatowych zakończone

Zakończyły się letnie remonty dróg w powiecie radomszczańskim. Na ten cel Starostwo Powiatowe przeznaczyło 1 101 683,53 zł

Zakończyły się letnie remonty dróg w powiecie radomszczańskim. Na ten cel Starostwo Powiatowe przeznaczyło 1 101 683,53 zł.
Fot. Starostwo Powiatowe
Nowa nawierzchnia pojawiła się w 6 miejscowościach powiatu radomszczańskiego.

Przebudowany został kolejny odcinek drogi powiatowej Kamieńsk-Gorzędów. W Kamieńsku, na ul. Szkolnej (od granicy miasta w kierunku centrum do skrzyżowania z ul. Zjednoczenia) jezdnia została przebudowana i poszerzona oraz przebudowano chodnik po obu jej stronach. Koszt tej inwestycji wyniósł 368 228,69 zł.

Nowa nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych położona została również na drogach powiatowych: Przerąb (od granicy miejscowości Borki w kierunku miejscowości Przerąb), w miejscowości Chełmo (od skrzyżowania przy kościele do budynku dawnej szkoły), w miejscowości Płoszów (od początku miejscowości Płoszów do zakrętu przed szkołą) oraz Bugaj – Gosławice (od granic miejscowości Bugaj w kierunku miejscowości Frachowiec i Gosławice). Dodatkowo na odcinku Bugaj – Gosławice utwardzone zostanie również pobocze po obu stronach jezdni. Łączny koszt tych inwestycji to 681 822,86 zł.

Na drodze powiatowej w Lgocie Wielkiej (w centrum miejscowości) położona została nowa pięciocentymetrowa warstwa ścieralna nowej nawierzchni. Koszt tej inwestycji to 51 631,98 zł.

Wszystkie inwestycje (z wyjątkiem remontu drogi w Płoszowie) współfinansowane są przez gminy – pokrywają one 50 procent kosztów realizacji zadania.

Wkrótce wyłoniony zostanie wykonawca przebudowy drogi powiatowej  Radomsko – Krzętów (odcinek w Strzałkowie). Oferty zostaną otwarte 12 września, prace remontowe powinny zakończyć się do 18 października 2013 roku.

Więcej o:
remonty drogi remonty dróg starostwo starostwo powiatowe
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE