Leczenie chłoniaków i raka szyjki macicy. Nowe programy lekowe w szpitalu w Radomsku

Leczenie chłoniaków i raka szyjki macicy. Nowe programy lekowe w szpitalu w Radomsku

Szpital Powiatowy w Radomsku będzie realizował dwa kolejne programy lekowe.

Tym razem, dzięki rozstrzygniętym przez NFZ w Łodzi postępowaniom placówka będzie realizowała dwa kolejne istotne dla naszych pacjentów programy lekowe:

- Leczenia chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe a także od 1 sierpnia 2021 roku - leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy.

Programy lekowe to świadczenia gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Programy lekowe stworzone zostały z myślą o chorych, u których leczenie standardowo stosowanymi lekami nie przyniosło spodziewanych efektów terapeutycznych, a których udział w terapii w ramach programów lekowych może być realizowany w trzech trybach: trybie ambulatoryjnym, trybie jednodniowym czy też trybie hospitalizacji.

Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.

Treść każdego programu lekowego jest publikowana jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Opis programu obejmuje:

- kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia;

- kryteria wyłączenia z programu;

- schemat dawkowania leków;

- sposób podawania leków;

- wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do monitorowania leczenia.

Programy lekowe - leczenia chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe a także leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy będzie realizowane w ramach Poradni Onkologicznej oraz Pododdziału Onkologicznego Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Więcej o:
radomsko szpital radomsko leczenie programy lekowe chłoniaki rak szyjki macicy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE