KWW Razem dla Radomska wytacza proces w trybie wyborczym

KWW Razem dla Radomska również wystąpił na drogę sądową w trybie wyborczym. Chodzi o sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych przez KWW Prawo i Sprawiedliwość w "Kurierze Radomska".

KWW Razem dla Radomska również wystapił na drogę sądową w trybie wyborczym. Chodzi o sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych przez KWW Prawo i Sprawiedliwość w "Kurierze Radomska". 

Oświadczenie w tej sprawie wydał Krzysztof Zygma, pełnomocnik wyborczy KWW Razem dla Radomska:

 

W celu zdyskredytowania Jarosława Ferenca, kontrkandydata Anny Milczanowskiej na urząd Prezydenta Miasta Radomska, urzędująca prezydent i jej Komitet Wyborczy PiS stosują brudną kampanię informacyjną, posługując się manipulacjami, półprawdami i zwykłymi kłamstwami…

 

W „Kurierze Radomska” - gazecie Anny Milczanowskiej - z listopada 2014 r., wydanym przez Komitet Wyborczy PiS, a rozpowszechnianym wśród mieszkańców miasta, podawane są informacje kłamliwe:

 

  • Nieprawdą jest, że miejska spółka MPK spłaca autobusy zakupione w 2006 roku do dziś.
  • Zakup autobusów był inwestycją trafioną, bo pojazdy są eksploatowane do dziś.
  • Nieprawdą jest, że zakupiony do autobusów system elektroniczny był nietrafiony - bilety okresowe zostały zlikwidowane przez obecne władze miasta 2 lata temu.
  • Trudno obciążać Jarosława Ferenca odpowiedzialnością za pożyczki na oczyszczalnię ścieków, które były zaciągnięte w 1991 roku, kiedy nie pracował on w Urzędzie Miasta Radomska. Od 2006 roku za spłatę kredytu odpowiada Anna Milczanowska.
  • Nieprawdą jest, że miasto mogło nabyć ciepłownię Famegu, bo decyzja o nabyciu ciepłowni była i jest w kompetencji rady miejskiej. W tym czasie Anna Milczanowska była radną i wraz ze swoim klubem mogła skorzystać z inicjatywy uchwałodawczej.
  • Bezpodstawny jest zarzut, że brak zakupu ciepłowni zablokował rozwój ciepłownictwa w tej części miasta - istniały inne możliwości.
  • Nieprawdą jest, że ciepłownia Famegu znajduje się po wschodniej stronie miasta.
  • Nieprawdą jest, że Jarosław Ferenc jest nieskutecznym naczelnikiem. Aktywność koncernu Ikea w Częstochowie nie kończy się na wykupie gruntu, koncern projektuje drogi dojazdowe, a także podpisał z Miastem Częstochowa porozumienie o współfinansowaniu Korytarza Północnego (kwota 16 mln złotych).
  • Nie jest prawdą, że Częstochowa nie ma sukcesów w sferze gospodarki. W tym mieście powstały bowiem dwie w pełni uzbrojone specjalne strefy ekonomiczne, w których pierwsi inwestorzy zakupili grunty pod działalność.
  • Nie jest prawdą, że w ramach projektu promocyjnego Miasta Częstochowy podróże pracowników kosztowały prawie milion złotych.

 

Bezpodstawne są również oskarżenia, że Jarosław Ferenc odpowiada za odszkodowanie dla Indesitu, ponieważ warunków porozumienia nie dotrzymała Anna Milczanowska. To ona podpisała akt notarialny z Indesitem oraz nieskutecznie prowadziła rozmowy z firmą, co spowodowało nałożenie kary finansowej na miasto w wysokości 2,2 mln złotych, a także konieczność wypłacenia odsetek w wysokości prawie 800 tys. złotych.

 

W związku z podaniem nieprawdziwych informacji Komitet Wyborczy „Razem dla Radomska” wystąpi na drogę sądową w trybie wyborczym o sprostowanie nieprawdziwych informacji.

 

Krzysztof Zygma

pełnomocnik wyborczy KWW Razem dla Radomska 

 

Przypomnijmy, że podobne kłamstwa zarzuciła Jarosławowi Ferencowi Anna Milczanowska i sprawę wygrała. 

Więcej o:
wybory2014 wybory samorządowe kww razem dla radomska
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE