Kursy i szkolenia WOPR na 2012

Wszyscy, którzy w ostatnim czasie planowali podszkolić się w dziedzinie pierwszej pomocy oraz ratownictwa wodnego teraz będą mieli taką możliwość.

Wszyscy, którzy w ostatnim czasie planowali podszkolić się w dziedzinie pierwszej pomocy oraz ratownictwa wodnego teraz będą mieli taką możliwość.

Zarząd Powiatowy WOPR-u w Radomsku w marcu rozpoczyna organizację takich kursów jak:


Młodszy Ratownik WOPR – szkolenie dla nowych członków WOPR pragnących umieć więcej i wiedzieć więcej o ratownictwie wodnym,


- Ratownik WOPR - przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa wodnego na obszarach i w obiektach wodnych,


- Ratownik Wodny Śródlądowy – szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa wodnego i kierowania działaniami zespołu ratowników wodnych, w tym grupy interwencyjnej na kąpieliskach,


- Ratownik Wodny Pływalni – szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa wodnego i kierowania działaniami zespołu ratowników wodnych, w tym grupy interwencyjnej na pływalniach i parkach wodnych,


- Sternik Motorowodny – szkolenie specjalistyczne umożliwiające zdobycie patentu motorowodnego,


- Płetwonurek CMAS – szkolenie specjalistyczne umożliwiające zdobycie patentu nurkowego,


- Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – przygotowanie do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.


Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz terminów zajęć można uzyskać w biurze Powiatowego WOPR w Radomsku (kryta pływalnia MOSiR), lub u pana Jacka Rogalskiego telefonicznie na nr tel. 606 816 257 lub przez e-mail: j_rogalski@wp.pl

Więcej o:
wopr pływanie sport kursy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE