Kursy i staże dla pracowników

Kursy i staże dla pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza kolejne w tym roku nabory wniosków: o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz o zorganizowanie staży.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców oraz o zorganizowanie staży przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie od 4 do 8 września 2017 r.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad organizacji staży przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, w roku 2017 będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.
Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:
• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Regulaminy przyznawania w/w form pomocy oraz aktualne wnioski dostępne są tutaj i tutaj oraz w siedzibie urzędu (ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko- Referat Programów Rynku Pracy, pokój nr 20 i nr 25). Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwoniąc pod nr tel. 44 683 73 56 do 58 wew. 66.

Więcej o:
urząd pracy radomsko pracownik pracodawca szkolenie
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE