Kurs dla bezrobotnych: „Zostań kierowcą”

Kurs dla bezrobotnych: „Zostań kierowcą”

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór uczestników do drugiej edycji programu „Zostań kierowcą”.

Program jest skierowany do osób bezrobotnych, które: są zarejestrowane w PUP w Radomsku lub Filii Urzędu w Przedborzu, posiadają ustalony II profil pomocy, zamieszkują na terenie powiatu radomszczańskiego, posiadają prawo jazdy kat. B, ukończyły 21 rok życia.

Programem zostanie objętych 10 osób bezrobotnych, które zostaną objęte usługami pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego.

Wszyscy uczestnicy programu będą mogli uczestniczyć w szkoleniu modułowym z zakresu: prawa jazdy kat. C, prawa jazdy kat. E, świadectwa kwalifikacji.

Uczestnicy programu, którzy ukończą szkolenie oraz zdadzą stosowne egzaminy będą mogli podjąć zatrudnienie w firmach transportowych działających na lokalnym rynku pracy.

W okresie odbywania szkolenia każdy z uczestników będzie miał wypłacane stypendium szkoleniowe. Dodatkowo istnieje również możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie. 

Osoby bezrobotne zainteresowane zdobyciem uprawnień kierowcy samochodu ciężarowego proszone są o kontakt  do dnia 30.06.2017r. z Renatą Dziadek, nr tel. 44 683 73 55-58 wew. 42 email: [email protected] lub z Danielem Bugajskim, nr tel: 446837355-58 wew. 31 email: [email protected]

Zapraszamy również pracodawców, którzy wyrażają zainteresowanie zatrudnieniem przeszkolonych osób bezrobotnych proszone są o kontakt z tut. Urzędem.

Program w całości jest finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Więcej o:
pup pup radomsko staż pup staż radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE