Kuratorium szuka chętnych egzaminatorów

Kuratorium szuka chętnych egzaminatorów

Strajk nauczycieli jest nieuchronny. Wciąż nie ma porozumienia związków z rządem. 8 kwietnia w całej Polsce strajk rozpocznie 80% szkół. Natomiast dwa dni później rozpocznie się egzamin gimnazjalny, a 15 kwietnia egzamin ósmoklasisty. W maju matury. Kuratoria i dyrektorzy szkół gorączkowo poszukują pedagogów, którzy zasilą składy komisji egzaminacyjnych. ZNP ma jednak pewne wątpliwości.

W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne, do których osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi mogą przesyłać swoje zgłoszenia.

W województwie łódzkim osoby chcące zostać członkiem zespołu nadzorującego powinny przesłać zgłoszenie na adres: egzamin2019@kuratorium.lodz.pl lub zgłosić się telefonicznie: 697 613 737.

Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali egzaminacyjnej. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały.

Egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10-12 kwietnia, egzamin ósmoklasisty 15-17 kwietnia a egzamin maturalny 6-25 maja.

Kuratoria zakładają dwie formy zatrudnienia członków danej  komisji egzaminacyjnej. Pierwsza to forma wolontariatu. To oczywiście bez wynagrodzenia. Druga zakłada podpisanie umowy-zlecenia z dyrektorem szkoły. Tutaj jednak ZNP ma pewne wątpliwości co do legalności tej formy zatrudnienia.

- Związek Nauczycielstwa Polskiego wzywa Panią Minister do natychmiastowego zaprzestania wprowadzania w błąd dyrektorów szkół, polegającego na rozpowszechnianiu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem kuratoriów oświaty informacji, w myśl której na podstawie umów cywilnoprawnych można zatrudnić w szkole osoby, które mają być powołane do zespołów nadzorujących egzaminy.

Osoby takie czysto teoretycznie mogłyby być zatrudniane na podstawie umów o pracę (po uprzednim uwzględnieniu ich w arkuszu organizacyjnym szkoły i spełnieniu przez nie wymogów stawianych kandydatom do pracy w charakterze nauczyciela), jednakże oznaczałoby to, że nie są już one nauczycielami spoza szkoły, tym samym zespoły nadzorujące nie spełniałyby warunku, iż nie mogą w ich skład wchodzić tylko i wyłącznie nauczyciele zatrudnieni w danej szkole.

Zatrudnianie osób do zespołów nadzorujących zgodnie z zasadami wskazanymi przez Panią w przywołanej na wstępie informacji narazi dyrektorów szkół na poważne konsekwencje prawne
- czytamy na stronie internetowej ZNP.

Całe stanowisko ZNP tutaj.

O tym ilu nauczycieli przystąpi ostatecznie do strajku, przekonamy się w poniedziałek 8 kwietnia. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dopiero podpisanie na miejscu listy strajkowej jest ostateczną deklaracją do jego przystąpienia.

Więcej o:
nauczyciele straj znp
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE