„Kto w stawie mieszka?” Konkurs Plastyczny

„Kto w stawie mieszka?” Konkurs Plastyczny

Miejski Dom Kultury w Radomsku z dumą ogłasza start Integracyjnego Konkursu Plastycznego pod tytułem „Kto w stawie mieszka?”. Konkurs ten jest częścią 25. Spotkań Integracyjnych i skierowany jest do dzieci z radomszczańskich przedszkoli oraz szkół podstawowych. To doskonała okazja, aby młodzi artyści mogli wykazać się swoją kreatywnością i wyobraźnią, jednocześnie ucząc się o przyrodzie i jej mieszkańcach.

Cele konkursu

Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności i pobudzenie wyobraźni uczestników, a także kształtowanie wrażliwości estetycznej inspirowanej przyrodą. Pragniemy również promować twórczość plastyczną dzieci oraz zachęcać je do poszukiwań w zakresie różnych technik artystycznych. 

Kto może wziąć udział?

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z radomszczańskich przedszkoli (klas 0) oraz szkół podstawowych (klasy 0 – 8). Prace konkursowe powinny być wykonane na kartonie w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej, takiej jak tempera, grafika, kredka, collage, plakatówka, akryl czy akwarela

Zasady uczestnictwa

1. Każda praca konkursowa musi zawierać na odwrocie:
- imię i nazwisko autora,
- tytuł pracy,
- kategorię wiekową,
- pieczątkę szkoły i nazwisko opiekuna artystycznego (w przypadku zgłoszeń przez szkołę)
lub adres uczestnika i numer telefonu (w przypadku zgłoszeń indywidualnych).
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
- Klasy 0 – III,
- Klasy IV – VI,
- Klasy VII – VIII.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00 w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a pozostałe prace można odebrać do 14 lipca 2024 roku.

Nagrody i ocena

Prace oceni profesjonalne jury składające się z fachowców z dziedziny malarstwa, rysunku i plastyki. Przyznane zostaną następujące nagrody rzeczowe:

- I miejsce – nagroda o wartości ok. 240 zł,
- II miejsce – nagroda o wartości ok. 180 zł,
- III miejsce – nagroda o wartości ok. 140 zł,
- Wyróżnienie – nagroda o wartości ok. 100 zł.

Decyzje jury są ostateczne, a obrady będą tajne. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania którejś z nagród i przesunięcia jej do innej kategorii

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia do konkursu należy dostarczyć osobiście na adres Miejskiego Domu Kultury w Radomsku wraz z czytelnie wypełnioną metryczką uczestnictwa w terminie do 7 czerwca 2024 roku.

Kontakt i więcej informacji
Szczegółowy regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku: [www.mdkradomsko.pl](http://www.mdkradomsko.pl). W przypadku pytań prosimy o kontakt
telefoniczny pod numerem: 501 019 310 lub e-mail: konkursy@mdkradomsko.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!
Czekamy na Wasze piękne i kreatywne prace, które z pewnością wzbogacą naszą wiedzę o
tym, „Kto w stawie mieszka?”.
Więcej o:
konkurs plastyczny Radomsko Radomszczańskie Spotkania Integracyjne
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE