Księga wieczysta mieszkania - jakie informacje zawiera?

Księga wieczysta mieszkania - jakie informacje zawiera?

Podstawowym dokumentem prowadzonym dla nieruchomości jest księga wieczysta. Jakie informacje można znaleźć w księdze wieczystej?

W jakich sytuacjach trzeba zapoznać się z treścią księgi wieczystej?

W czasie codziennego użytkowania nieruchomości prowadzona dla niej księga wieczysta zazwyczaj nie pozostaje w obszarze zainteresowań właściciela. Powód jest prosty – dokument ten nie jest potrzeby na co dzień. Księga wieczysta staje się jednak niezbędna, gdy mieszkanie czy dom ma być przedmiotem transakcji.

Z treścią księgi wieczystej nieruchomości trzeba się zapoznać:

  • przed sprzedażą nieruchomości – właściciel powinien upewnić się, że KW nie zawiera błędów (jeżeli tak, należy je sprostować),
  • gdy do masy spadkowej wchodzi mieszkanie lub dom – aby ocenić, czy przyjęcie spadku będzie korzystne,
  • przed zakupem mieszkania na własny użytek lub w celach inwestycyjnych – aby upewnić się, że nieruchomość nie jest zadłużona.

Jakie informacje zawierają poszczególne działy księgi wieczystej mieszkania?

Księga wieczysta składa się z czterech działów, a w każdym z nich umieszcza się inne informacje. Jakie dane można znaleźć w poszczególnych działach KW?

Działy w księdze wieczystej:

  • dział I-O „Oznaczenie nieruchomości” i dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością” –  znajdują się tu informacje m.in. o metrażu nieruchomości, liczbie pomieszczeń czy wielkości udziału w nieruchomości wspólnej,
  • dział II „Własność” – ta część księgi wieczystej jest przeznaczona na informacje o właścicielach, a zatem można tu znaleźć dane osobowe zarówno poprzednich, jak i aktualnych właścicieli,
  • dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia” – przykładowe ograniczenia, jakie można znaleźć w księdze wieczystej, to: prawo pierwokupu, służebność osobista czy ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości,
  • dział IV „Hipoteka” – jeżeli nieruchomość jest obciążona hipoteką, to informacje o tym znajdują się w ostatniej części księgi wieczystej.

Jak wykreślić hipotekę po spłacie np. kredytu? Jak uzyskać odpis księgi wieczystej, który jest niezbędny podczas zakupu lub sprzedaży nieruchomości? Jeżeli poszukujesz wiarygodnych informacji o księgach wieczystych, przejdź na stronę Ksiegi-wieczyste.org. To portal poświęcony tematyce ksiąg wieczystych – znajdziesz na nim liczne porady, w tym wskazówki, jak ustalić numer księgi wieczystej, dysponując jedynie adresem nieruchomości lub numerem działki.

Jak uzyskać dostęp do księgi wieczystej mieszkania?

Aby móc zapoznać się z księgą wieczystą, trzeba znać jej numer. Prawidłowy numer będzie miał następujący schemat: XXXX/XXXXXXXX/X. Cztery pierwsze znaki wskazują sąd rejonowy prowadzący księgę, kolejne osiem znaków to numer księgi, a ostatni znak to tzw. cyfra kontrolna.

Jak ustalić numer księgi wieczystej? Można to zrobić:

  • zaglądając do aktu notarialnego,
  • wykorzystując adres nieruchomości,
  • wykorzystując numer działki.

Księgi wieczyste są dostępne w wersji elektronicznej. Oznacza to, że nie trzeba udawać się do sądu rejonowego, aby poznać zawartość księgi – można to zrobić wygodnie, bez wychodzenia z domu. Wyszukiwarka ksiąg wieczystych jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE