Krzysztof Zygma już nie jest dyrektorem muzeum

Jak poinformował Urząd Miasta, Krzysztof Zygma nie jest już dyrektorem Muzeum Regionalnego w Radomsku, a na stanowisko to zostanie przeprowadzony konkurs.

Jak poinformował Urząd Miasta, Krzysztof Zygma nie jest już dyrektorem Muzeum Regionalnego w Radomsku, a na stanowisko to zostanie przeprowadzony konkurs. 

W chwili obecnej obowiązki prowadzenia muzeum zostały powierzone zostały Panu doktorowi Tomaszowi Nowakowi.

Informacje te Urząd Miasta przekazał w informacji prasowej: 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi (ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o organizowaniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw) do 30 listopada 2014 roku obowiązywały umowy o pracę z zatrudnionymi na czas nieokreślony przed wprowadzeniem tych przepisów dyrektorami. Oznacza to, że z dniem 1 grudnia stosunek pracy ulega rozwiązaniu.

Takie prawne rozwiązanie wprowadza art. 8 wymienionej ustawy, który stanowi, że „Dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, które nie stają się z dniem wejścia w życie ustawy instytucjami artystycznymi, powołani na te stanowiska przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na czas nieokreślony pozostają na zajmowanych stanowiskach nie dłużej niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy. W terminie trzech lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy organizatorzy mogą powołać te osoby na stanowiska dyrektorów na czas określony od trzech do siedmiu lat, bez przeprowadzania konkursu. Niepowołanie na stanowisko dyrektora na czas określony jest równoznaczne z odwołaniem dyrektora z upływem trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy”. Przepis ten stanowi szczególną regulację w stosunku do zapisów art. 15 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W Radomsku taka sytuacja dotyczy Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego. W związku z tym Miasto ogłosi konkurs na stanowisko dyrektora. Do tego czasu obowiązki prowadzenia muzeum powierzone zostały Panu doktorowi Tomaszowi Nowakowi.

Sławomir Przybyłowicz

Biuro Prasowe UMR

 

Więcej o:
muzeum regionalne krzysztof zygma dyrektor muzeum
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE