Krok naprzód w sprawie mostka

Polsko-czeskie konsorcjum firm opracuje koncepcję remontu wiaduktu kolejowego, czyli popularnego mostka.

Polsko-czeskie konsorcjum firm opracuje koncepcję remontu wiaduktu kolejowego, czyli popularnego mostka. Będący w fatalnym stanie technicznym obiekt przy skrzyżowaniu ulic Reymonta i Sierakowskiego został zamknięty przez Polskie Linie Kolejowe ponad 3 lata temu. Po opracowaniu koncepcji będzie się mógł rozpocząć jego generalny remont. Niezbędna dokumentacja zostanie przygotowana do 6 marca przyszłego roku.
Mostek zamknięty jest już ponad 3 lata
Umowa na realizację koncepcji zadania jest pokłosiem porozumienia, które zostało podpisane 9 maja bieżącego roku pomiędzy zarządem PKP PLK, reprezentowanym przez Sławomirę Wierzchowską, dyrektor warszawskiego oddziału Centrum Realizacji Inwestycji, a prezydent Radomska Anną Milczanowską.

- Wszystko jest na dobrej drodze. Najważniejsze, że prace koncepcyjne idą zgodnie z harmonogramem - zauważa prezydent Anna Milczanowska.

Przetarg na realizację koncepcji przebudowy mostka wygrało polsko-czeskie konsorcjum firm, które - jak zauważa wiceprezydent Marek Błasiak - realizuje dużo tego typu projektów dla kolei. Kolejnym krokiem było podpisanie umowy na realizację koncepcji.

- Stało się to 6 września, a stronami, które złożyły podpisy pod dokumentem, były polsko-czeskie konsorcjum firm SODUK Polska, Polskie Linie Kolejowe oraz Prezydent Miasta Radomsko - poinformował podczas konferencji prasowej (środa 25 września) wiceprezydent Błasiak.

Do 21 października zaplanowano opracowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej z rekomendacją wariantu i zatwierdzenie go przez zamawiającego.

- Innymi słowy, powstanie dwuwariantowa koncepcja przebudowy wiaduktu kolejowego. Ponieważ wiadukt ma służyć głównie do przejeżdżania taboru kolejowego, to pierwszeństwo przez wyborze wariantu należy do PLK. Oczywiście miasto Radomsko bierze udział w wyborze koncepcji, ale ostatnie słowo należy do kolei - wyjaśnia wiceprezydent Marek Błasiak.

Do 20 listopada tego roku ma natomiast nastąpić uszczegółowienie wybranego wariantu i dopracowanie go tak, by stał się bazą do przygotowania projektu przebudowy mostka. Również do 20 listopada zostanie opracowany wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, czyli dokument, bez którego realizacja zadania nie jest możliwa.

- Obiekt jest niestandardowy, ponieważ nie spełnia parametrów technicznych, dlatego na tym etapie realizacji inwestycji musi zostać wypracowana koncepcja, na podstawie której będziemy mogli uzyskać odstępstwo od obowiązujących przepisów. Zgodnie z nimi, warunki lokalne pozwalają jedynie na osiągnięcie światła pionowego 2,5 m, a to jest niestandardowy wymiar, dlatego muszą być uzyskane stosowne odstępstwa - wyjaśnia wiceprezydent Błasiak, który jest przekonany o tym, iż takie odstępstwo Minister Transportu i Gospodarki Morskiej wyda.

Po otrzymaniu odstępstwa zostaną wdrożone prace nad opracowaniem dokumentacji i wykonawstwo robót w systemie „Projektuj-Buduj”. Niezbędna dokumentacja do rozpoczęcia realizacji zadania zostanie przygotowana do 6 marca przyszłego roku.

Równocześnie z opracowywaniem koncepcji remontu wiaduktu przygotowywana jest koncepcja przebudowy infrastruktury drogowej pod ulicami Sierakowskiego i Reymonta.

- Przebudowa tego, co znajduje się pod ziemią, w 100 proc. należy do miasta. Jesteśmy już po wymianie danych technicznych i geologicznych ze specjalistami. My to zadanie będziemy wykonywali tradycyjną metodą, a nie na zasadzie „Projektuj-Buduj” - zauważa prezydent Anna Milczanowska.

***

Zamknięcie wiaduktu spowodowało duże utrudnienia komunikacyjne w centrum miasta.
Remont obiektu zostanie sfinansowany po połowie przez Polskie Linie Kolejowe oraz radomszczański magistrat.

Ponadto po wybudowaniu i oddaniu do użytku wiaduktu powinien ulec likwidacji przejazd kolejowy przy ulicy Warszyca. Likwidacja ta może zostać wstrzymana pod warunkiem zmiany kategorii przejazdu z A na B (automatyczne rogatki), przy czym koszt przekwalifikowania w całości poniesie miasto. A chodzi o, bagatela, 600-800 tys. złotych.

autor: Monika Bednarczyk-Bojdo

Artykuł pochodzi z bezpłatnego tygodnika "Między Stronami", który jest dostępny m.in. w sklepach OSM i Zorza. Elektroniczną wersję tygodnika można pobrać ze strony www.miedzystronami.com

Więcej o:
mostek remont przepust pkp rewitalizacja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE