Koronawirus nie załamał rynku pracy w pow. radomszczańskim, mimo, że bezrobocie wzrosło

Koronawirus nie załamał rynku pracy w pow. radomszczańskim, mimo, że bezrobocie wzrosło Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Dyrekcja Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku opracowała raport o stanie bezrobocia na terenie powiatu radomszczańskiego. Obejmuje on m.in. okres występowania pandemii koronawirusa. Z dokumentem zapoznali się radni z Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego.

Z przedstawionego raportu wynika, że choć w ostatnich miesiącach bezrobocie wzrosło, to koronawirus – co podkreślają autorzy dokumentu, nie załamał rynku pracy.

Bezrobotni zarejestrowani w radomszczańskim PUP według stanu na dzień 31 lipca 2020 r. stanowili 6,1 proc. aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu (średnia krajowa). W porównaniu do stycznia 2020 r. zanotowano wzrost o 0,3 punktu procentowego. 31 sierpnia 2020 r. zarejestrowanych było 2613 osób bezrobotnych, w tym 1535 kobiet (wzrost liczby bezrobotnych o 51 osób, w tym o 40 kobiet w stosunku do stycznia).

Na koniec drugiego kwartału 2020 r. najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata (813 osób, 28,3 proc. ogółu zarejestrowanych). Najliczniejsza grupa to osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, czyli o bardzo niskich kwalifikacjach zawodowych lub zupełnie bez kwalifikacji.

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku dysponuje środkami na aktywizację osób bezrobotnych (7 131 535 zł), realizuje również m.in. zadania z obszaru rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz rozdysponowuje środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (w tym roku 500 000 zł, do dnia 31 sierpnia 2020 r. zaangażowano 374 319 zł).

W ramach wsparcia dla firm i przedsiębiorców, których dotknęły skutki epidemii COVID-19, PUP w Radomsku dysponuje kwotą dodatkowych środków Funduszu Pracy wysokości 49 mln złotych. Podpisano ok. 7 tysięcy umów pomocowych. Wypłacono już kwotę 44 482 503. Kolejne wnioski realizowane są na bieżąco.

Więcej o:
radomsko urząd pracy pup radomsko bezrobocie raport koronawirus
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE