Koronawirus. Jak przygotowany jest Szpital Powiatowy w Radomsku?

Koronawirus. Jak przygotowany jest Szpital Powiatowy w Radomsku? Fot. pixabay.com

Na świecie notuje się coraz więcej przypadków zakażeń koronawirusem 2019-nCoV. Szacuje się, że zakażonych może już być ponad 14 tys. osób, większość w prowincji Hubei w Chinach, gdzie znajduje się miasto Wuhan. Czy powinniśmy się bać nowego wirusa i czy na taką ewentualność przygotowany jest Szpital Powiatowy w Radomsku?

O to pytamy Przemysława Drozdka, kierownika kancelarii w Szpitalu Powiatowym w Radomsku.

- Otrzymaliśmy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące sposobu reakcji w przypadku podejrzeń tego typu zachorowań. Szpital, na wypadek zaistnienia takich sytuacji ma również określone algorytmy epidemiologiczne postępowania personelu, wprowadzające natychmiastowe procedury ścisłego reżimu sanitarno-epidemiologicznego. Jednocześnie zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia należy zachować spokój i rozwagę w wydawaniu pochopnych opinii na temat możliwości wystąpienia zakażenia koronawirusem – mówi Przemysław Drozdek.

Jak podkreśla nasz rozmówca, obecnie panuje okres wzmożonej zachorowalności na grypę. Stąd też, takie objawy jak temperatura powyżej 38 stopni, ogólne złe samopoczucie, bóle kości, stawów czy też kaszel, to zaleca się kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

W przypadku wirusa nCoV-2019 dodatkowym elementem jest dobrze zebrany i ukierunkowany wywiad medyczny zgodnie z poniższymi zaleceniami.

- W strukturach szpitala znajduje się Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, w którym w sytuacji zagrożenia lub też podejrzeń chorych o zakażenie wirusem 2019-nCoV jest w stanie wstępnie hospitalizować pacjentów – dodaje Przemysław Drozdek.

Należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny, takich jak dezynfekcja i mycie rąk oraz stosowanie zasad epidemiologicznych. Każda z placówek medycznych jest w stałym kontakcie z inspekcją sanitarną. Jej zalecenia są przekazywane personelowi wszystkich szpitalnych oddziałów na bieżąco. Załogi karetek pogotowia w Radomsku, zostały wyposażone w dodatkowy sprzęt ochronny jednorazowego użytku.

Główny Inspektorat Sanitarny ustalił zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV. Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV dla celów dochodzenia epidemiologicznego.

Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak opracowane zostały wstępne definicje oraz zasady postępowania, które z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną będą ulegać zmianom.

Przypadek podejrzany:

1. Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać przypadki, które charakteryzują się:
Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:
- temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >38 stopni Celsjusza;
- występowanie jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome (ARDS) bez innej znanej etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby;
- związkiem z odbytą podróżą lub zamieszkiwaniem w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby.
2. Wystąpieniem objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.
3. Objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zaawansowanie, u osób które w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów były narażone na:
- bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV;
- sprawowały opiekę medyczną w ośrodkach, w których byli hospitalizowani pacjenci z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV;
- odwiedzały lub pracowały na targu w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny;
- miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia 2019-nCoV; ze zwierzęcia na człowieka (obecnie zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest znany).

Bliski kontakt jest definiowany jako:
- ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z zakażeniem 2019-nCoV,
- przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV.

Ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia 2019-nCoV:
1. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
2. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia

Więcej o:
szpital radomsko szpital powiatowy w radomsku koronawirus radomsko

Załączniki

wytyczne-gis-postepowanie.pdf

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE