Kontrole kotłów na paliwo stałe w 2020 roku

Kontrole kotłów na paliwo stałe w 2020 roku Fot. UOKiK

W 2020 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta objął kontrolami łącznie 658 modeli kotłów, w tym laboratoryjnie zbadali 48 modeli. Badania były prowadzone od maja do grudnia 2020 r. na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez akredytowane laboratorium posiadające doświadczenie w zakresie badań technicznych kotłów.

Jakie były wyniki kontrolerów? Aż 284 modele miało wady formalne np. oznakowanie i dokumentacja, a 12 okazało się nie spełniać obowiązujących poziomów emisji szkodliwych substancji takich jak pył, tlenek węgla czy tlenki azotu. Jedno badanie przeprowadzono ponownie i uznano ten model za zgodny.


– Zdrowie i bezpieczeństwo polskich konsumentów jest naszym priorytetem. Poprzez codzienne wybory jako społeczeństwo możemy wpłynąć na jakość powietrza, którym oddychamy. UOKiK wraz z Inspekcją Handlową prowadzą działania kontrolne, których celem jest wyeliminowanie z rynku tak zwanych „kopciuchów”, przyczyniających się do zanieczyszczania środowiska. Przez cały 2020 rok inspektorzy IH kontrolowali w sklepach m.in. rzetelność informowania konsumentów oraz spełnienie wymogów prawnych w dokumentacji technicznej, deklaracji zgodności, oznakowaniu CE, a także etykietach energetycznych kotłów na paliwo stałe. Laboratoryjnie zbadaliśmy prawie 50 modeli. Weryfikowaliśmy również oferty zamieszczane w internecie, usuwając tysiące z nich, które dotyczyły kotłów niespełniających wymagań – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

W 2020 roku pracownicy UOKiK oraz Inspekcji Handlowej sprawdzili 37 954 aukcje kotłów sprzedawanych na popularnych platformach (m.in. Allegro.pl, OLX.pl, sprzedajemy.pl, lento.pl, gumtree.pl, gratka.pl). Zakwestionowali 7 223 aukcje, na których sprzedawcy oferowali kotły niezgodne z wymaganiami. Prezes UOKiK poinformował właścicieli tych platform o obowiązujących przepisach i wnioskował o usunięcie takich ofert lub poprawienie ich. W większości przypadków zostały one usunięte.

Jakie są efekty działań UOKiK oraz Inspekcji Handlowej? Do tej pory wszczęli 22 postępowania administracyjne w sprawie 114 modeli kotłów na paliwo stałe (wadliwych pod kątem dokumentacji, jak i nieprawidłowości konstrukcyjnych). W trakcie działań Urzędu przedsiębiorcy dobrowolnie podjęli lub podejmują działania naprawcze, w tym przeprowadzają uzupełniające badania, aby potwierdzić zgodność kotłów ze wszystkimi wymaganiami. Urzędnicy zakończyli 11 postępowań w związku z usunięciem niezgodności formalnych. 6 postępowań w tym zakresie jest w toku.

W trakcie realizowanych przez wojewódzkie inspektoraty IH kontroli kotłów na paliwo stałe w 171 przypadkach przedsiębiorcy odpowiedzialni za wprowadzenie kotłów na rynek podjęli dobrowolne działania naprawcze i uzupełnili wymagane informacje, np. o właściwym rodzaju paliwa, jakim należy palić. W 28 sprawach inspektorzy zawiadomili organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu kotłów niespełniających wymagań i mogących stanowić zagrożenie dla środowiska.

Informacja: UOKiK

Więcej o:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta UOKiK sprawa piece jakość piecy piece uokik
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE