Konsultacje w sprawie budżetu miasta

Mieszkańcy Radomska będą mogli wyrazić swoją opinię w sprawie projektu budżetu na rok 2014 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Mieszkańcy Radomska będą mogli wyrazić swoją opinię w sprawie projektu budżetu na rok 2014 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Radomsko nocą. Fot. K. Maszczyk

Urzędnicy czekają na uwagi do 13 grudnia. Można je składać na trzy sposoby:
- pocztą elektroniczną na adres um@radomsko.pl
- osobiście
- drogą korespondencyjną (Biuro Podawcze Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97- 500 Radomsko).

Specjalny formularz do wnoszenia uwag oraz projekty opiniowanych dokumentów można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko.

Urzędnicy deklarują, że zgłoszone uwagi oraz opinie wraz z podaniem stanowiska (odpowiedzi) Prezydenta Miasta zostaną upublicznione po zakończeniu tej procedury, w ciągu 14 dni. Prezydent odniesie się też do ewentualnych nieuwzględnionych opinii i uwag i określi co jest powodem ich odrzucenia.

Więcej o:
budżet stategia opinia uwaga urząd miasta radomska projekt
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE