Konkursy z zakresu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte zostały konkursy ogłoszone przez Prezydenta Miasta Radomska, obejmujące wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Rozstrzygnięte zostały konkursy ogłoszone przez Prezydenta Miasta Radomska, obejmujące wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

- Dotyczyły (konkursy, dop. red.)one przede wszystkim wspierania działań na rzecz edukacji kulturalnej i artystycznej, wspierania organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych, wspierania niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska oraz hobby, które pozwala aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i artystycznym naszego miasta - wyjaśnia ideę konkursów Anna Jadachowska z UM.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:

Wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców Radomska (prowadzenie stałych form pracy artystycznej, prowadzenie warsztatów, zespołów):
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Radomsku - kwota dotacji: 4.500 zł.
- Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej CANTABILE – kwota dotacji: 12.500 zł.
- Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki - kwota dotacji: 13 000 zł.

Oferta złożona przez Fundację Aktywne Centrum Edukacji „Uniwersytet Otwarty dla Każdego” została odrzucona z powodów formalnych.

Wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych i artystycznych:
- XXVIII Ogólnopolski Harcerski Festiwal Artystyczny OPAL – Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko - kwota dotacji: 14 000 zł.
- IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Wschód-Zachód-Zbliżenia Radomsko 2013” - Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki - kwota dotacji: 15 000 zł.
- VIII Biennale Fotografii Czarno-Białej „Postać ludzka w pejzażu”– Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa w Radomsku - kwota dotacji: 4 000 zł.
- V Spotkania Chóralne – Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej CANTABILE - kwota dotacji: 3 000 zł.
- Imieniny u Edmunda – Towarzystwo Fotograficzne im. E. Osterloffa w Radomsku - kwota dotacji: 500 zł.

Z powodów formalnych zostały odrzucone oferty: - Stowarzyszenia Jeździeckiego Napoleońska Zagroda - Stowarzyszenia Sympatyków Pojazdów Militarnych ROTA - Łódzkiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju - Fundacji Inicjatyw Kulturalnych.

Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych tematycznie związanych z historią Radomska:
- Zeszyty Radomszczańskie t. VII – Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku - kwota dotacji: 4.000 zł.

Komisja konkursowa nie udzieliła rekomendacji dla Polskiego Towarzystwa Historycznego na zadanie pn. Księgi metrykalne parafii Św. Lamberta – oferta nie uzyskała min. 65 % możliwych do uzyskania punktów.

Z powodów formalnych zostały odrzucone oferty: - Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, Fundacji Inicjatyw Kulturalnych.

Hobby, które pozwala aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i artystycznym Radomska:
Wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona ze względów formalnych: Fundacja Aktywne Centrum Edukacji „Uniwersytet Otwarty dla Każdego”.

Więcej o:
urząd miasta um radomsko konkursy organizacje pozarządowe
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE