Konkursy rozstrzygnięto. Do podziału 800 tys. złotych

Urząd Miasta rozdysponował 800 tys. złotych dla organizacji pozarządowych.

Radomsko rozdysponowało kwotą 800 000 złotych na wsparcie działań publicznych, kultury fizycznej oraz ochronę wartości narodowych.


Dzięki rekomendacji poszczególnych komisji konkursowych, Prezydent Miasta Radomsko, Anna Milczanowska rozdysponowała następująco fundusze:


1.    W ramach dofinansowania projektów wspierających wychowanie oraz edukację kulturową i artystyczną:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy – kwota: 5 000 zł.
Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło – kwota: 8 000 zł.
Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej Cantabile – kwota: 14 000 zł.
Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki – kwota: 18 000 zł.
Oferta Fundacji „Aktywne Centrum Uniwersytet Otwarty dla Każdego” została odrzucona ze względów formalnych.


2.    Wspieranie wydarzeń kulturalnych oraz artystycznych:
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku - kwota: 4 000 zł.
Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło - kwota: 4 000 zł.
Stowarzyszenie Muzyki Chóralnej „Cantabile” - kwota: 3 000 zł.
Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki – kwota: 17 000 zł.
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Radomsko – kwota: 14 000 zł.
Niestety, z powodu małej liczby otrzymanych punktów i przy ograniczonych środkach finansowych, przyznanych na wsparcie realizacji w/w zadania komisja nie rekomendowała przyznania wsparcia finansowego dla Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa.


3. Wspieranie niskonakładowych, niekomercyjnych oraz nie przeznaczonych do sprzedaży wydawnictw i publikacji tematycznie związanych z Radomskiem:
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku – kwota: 5 000 zł.
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Radomsku (Zeszyty Radomszczańskie) – kwota: 4 000 zł.
Stowarzyszenie Literackie Ponad – kwota: 1 000 zł.
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Radomsko – kwota: 3 000 zł.

Oferta Fundacji „Aktywne Centrum Uniwersytet Otwarty dla Każdego” została odrzucona ze względów formalnych.
Z powodu małej liczby otrzymanych punktów i przy ograniczonych środkach finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji w/w zadania komisja nie zdecydowała się na rekomendację wsparcia finansowego dla Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku (na wydanie Księgi Metrykalnej) oraz Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa.


3.    Szkolenie sportowe zawodników i drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich oraz umożliwienie udziału we współzawodnictwie sportowym w następujących dyscyplinach sportowych:
Lekka atletyka - Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” - kwota: 20 000 zł.
Piłka koszykowa – Międzyszkolny Klub Sportowy „Junak” - kwota: 17 000 zł.
Piłka nożna - Uczniowski Klub Sportowy ZSP nr 1 „Mechanik” - kwota: 125 000 zł.
Pływanie oraz dwu, trój i pięciobój nowoczesny - Uczniowski Klub Sportowy „Wiking” - kwota: 20 000 zł.
Podnoszenie ciężarów - Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy „Radomsko” - kwota: 45 000 zł.
Tenis stołowy - Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy „Radomsko” - kwota: 29 000 zł.
Zapasy styl klasyczny – Zapaśniczy Klub Sportowy „Radomsko” - kwota: 44 000 zł.

Więcej o:
urząd miasta konkursy urząd miasta urząd miasta radomska organizacje pozarządowe
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE