Konkursy proekologiczne dla uczniów powiatu radomszczańskiego

Konkursy proekologiczne dla uczniów powiatu radomszczańskiego Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Starostwo Powiatowe w Radomsku zaprasza uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu do udziału w konkursach o tematyce proekologicznej.

Konkursy dla uczniów klas VI-VIII:

1.Wykonanie pracy plastycznej, filmu (animacji), lub kolażu promującego tematykę właściwej gospodarki odpadami:

- segregacji odpadów,
- nadawania odpadom „drugiego życia”,
- zapobiegania powstawaniu „dzikim wysypiskom”,
- promowania postaw proekologicznych przyczyniających się do redukcji liczby wytwarzanych odpadów, takich jak np.:
- stosowanie wielorazowych butelek filtrujących (zamiast butelek PET),

- używania wielorazowych toreb materiałowych na zakupy (zamiast plastykowych reklamówek),

- promowania ograniczenia ilości stosowanych opakowań (np. niepakowania wszystkich warzyw i owoców w plastykowe torebki podczas zakupów).

2. Wykonanie pracy nt. „Zrób sam coś z niczego– zamień odpad w coś fajnego”
Konkurs ten ma na celu pobudzenie kreatywności uczniów w połączeniu z zwiększeniem świadomości ekologicznej – w jego ramach należy wymyślić sposób wykorzystania wytwarzanych w domach odpadów, a następnie wcielić go w życie, tak aby nadać im „nowe życie” (może to być np. stworzenie elementu wystroju wnętrz, zabawek, przedmiotów codziennego użytku, elementów małej architektury ogrodowej).

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych:
Test wiedzy będzie miał na celu sprawdzenie wiedzy uczniów na temat właściwego postępowania z odpadami, w tym szczególności zasad segregowania odpadów, ich zagospodarowania oraz postępowania z odpadami problemowymi. Będzie to test wyboru.

Oto przykładowe pytania:

Co należy zrobić ze stłuczoną szklanką?
Czy zużyte żarówki stanowią odpad niebezpieczny?
Czy skórki po owocach cytrusowych nadają się do wykorzystania w domowych kompostownikach?
Jaki jest najbardziej właściwy sposób postępowania z nienadającą się do dalszej eksploatacji lodówką?
Czy odpady azbestowe można poddawać recyklingowi?
Co jest bardziej właściwe z punktu widzenia hierarchii postępowania z odpadami – unieszkodliwienie ich na składowisku odpadów, czy poddanie spalaniu w instalacji do termicznego przekształcania odpadów.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE