Konkursy na dyrektorów szkół średnich

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ogłosił konkurs na stanowiska dyrektora czterech szkół ponadgimnazjalnych: I LO, II LO, ZSDiOŚ oraz SOSW w Radomsku.

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów czterech szkół ponadgimnazjalnych: I LO, II LO, ZSDiOŚ oraz SOSW w Radomsku.

Z końcem sierpnia kończy  się kadencja dyrektorów następujących szkół:


- I Liceum Ogólnokształcącego;
- II Liceum Ogólnokształcącego;
- Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska;
- Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nowa dyrekcja zostanie wyłoniona w drodze konkursu. Członek Zarządu Powiatu, odpowiedzialna za sprawy oświaty Urszula Rorat mówi:  Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć na krótszy okres, minimum jeden rok szkolny.Udział w konkursie na dyrektora może wziąć osoba, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Oferty powinny zawierać m.in. uzasadnienie przystąpienia do konkursu łącznie z koncepcją rozwoju i funkcjonowania szkoły.Komisja powołana przez Zarząd Powiatu Radomszczańskiego przeprowadzi konkurs. Każdy kandydat zostanie powiadomiony indywidualnie o miejscu i terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego. Prawdopodobnie odbędzie się to w marcu tego roku.Oferty można składać w Starostwie do 9 marca 2012 roku do godziny 15:30 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Radomsku (pokój nr 27). Więcej informacji na temat konkursu zainteresowane osoby znajdą w załączniku poniżej.Więcej o:
konkursy dyrektorów szkół konkursy radomsko lieceum radomsko zsdioś radomsko sosw radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE