Konkursy dla organizacji

Starostwo Powiatowe w Radomsku ogosiło konkursy na wsparcie realizacji zadań publicznych

W zeszłym roku poprzez konkurs powiat dofinansował organizację harcerskiego festiwalu OPALStarostwo Powiatowe w Radomsku ogłosiło konkursy na wsparcie realizacji zadań publicznych. O dofinansowanie przedsięwzięć starać się będą różnego rodzaju organizacje.

Władze samorządowe mogą zlecać organizacjom pozarządowym, kościelnym czy też spółdzielniom socjalnym wspieranie realizacji zadań publicznych, które nie mają obowiązkowego charakteru, ale wchodzą w zakres działań konkretnych jednostek administracyjnych (np. powiatu czy gminy). Samorządy często konsultują z organizacjami i mieszkańcami jakie są potrzeby i jakie działania można podjąć na podległym terenie.

Starostwo Powiatowe w Radomsku ogłosiło właśnie konkursy w zakresie związanym następującymi działaniami:
- na rzecz osób w wieku emerytalnym
- promocja i organizacja wolontariatu
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (np. impreza kulturalna, wydanie publikacji historycznej)
- wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej i sportu
- na rzecz nauki, edukacji i wychowania
- na rzecz kształtowania umiejętności  artystycznych i pogłębiających  wiedzę z różnych dziedzin sztuki, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców  powiatu radomszczańskiego – edukacja z zakresu pierwszej pomocy
- wypoczynek dzieci i młodzieży.

Zadania te muszą być zrealizowane na terenie powiatu radomszczańskiego. Zainteresowane organizacje mogą składać swoje oferty do  20 lutego. O tym kto i w jaki sposób będzie realizował wymienione działania dowiemy się 9 marca.

Szczegółowe kryteria konkursowe znajdują się w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Radomszczańskiego.

Więcej o:
starostwo powiatowe konkursy organizacje dotacje dofinansowanie organizacje pozarządowe starostwo powiatowe radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE