Konkursu na szopkę bożonarodzeniową

Konkursu na szopkę bożonarodzeniową

Fundacja Aktywne Centrum Edukacyjne Uniwersytet Otwarty dla Każdego Radomszczański Uniwersytet III wieku zapraszają do udziału w konkursie na szopkę bożonarodzeniową.

Celem konkursu jest kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Uczestnicy

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież , dorośli wykonawcy indywidualni lub grupa rówieśnicza. Dopuszcza się następujące kategorie wiekowe:
- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
- uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
-uczniowie ze szkół gimnazjalnych i średnich czy uczelni

W obydwu kategoriach dopuszcza się prace indywidualne i zbiorowe, przy czym praca zbiorowa. Każdy uczestnik lub grupa może zgłosić tylko jedną szopkę.

Zasady przygotowania prac

Szopka Bożonarodzeniowa może być wykonana według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza się dowolność inspiracji i użytych form, z zastrzeżeniami:
- forma szopki i jej wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji bożonarodzeniowych
- wszystkie elementy szopki muszą być wykonane własnoręcznie przez uczniów biorących udział w konkursie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek, pocztówek.

Szopki nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie. Każdą szopkę należy zaopatrzyć w metryczkę i kopertę z kartą zgłoszeniową wg załączonego wzoru.

Etapy konkursu, kryteria oceny

Jury ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę pracy oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka), oryginalne ujęcie tematu, nawiązanie do tradycji, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.

Przyjmowanie prac

Prace biorące udział w konkursu należy dostarczyć do dnia 20 grudnia 2016 do siedziby


Nagrody
Spośród wszystkich szopek zgłoszonych do konkursu, jury dokona wyboru 3 szopek autorstwa uczestników każdej kategorii .

Dodatkowe informacje

Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę uczestnika, opiekuna i pedagoga i akceptację warunków niniejszego regulaminu. Autorzy szopek, opiekunowie i pedagodzy wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystywanie materiałów fotograficznych i filmowych dotyczących wykonanych szopek w mediach w celach reklamujących konkurs.

Więcej o:
konkurs utw radomsko boże narodzenie radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE