Konkurs Wiedzy Rolniczej 2021

Konkurs Wiedzy Rolniczej 2021 Fot. pixabay.com

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach organizuje internetowy „Konkurs Wiedzy Rolniczej 2021".

Głównym celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy rolniczej. Test wiedzy z 30 pytaniami został zamieszczony 17 maja na stronie ŁODR w zakładce „OLIMPIADY I KONKURSY”. Aby wziąć udział w sprawdzianie wiedzy należy pobrać test, udzielić odpowiedzi i podpisać arkusz, a następnie przesłać go w formie papierowej tradycyjną pocztą lub elektronicznie w postaci skanu na adres organizatora (ŁODR w Bratoszewicach).

Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 28 maja. Ogłoszenie wyników konkursu zapowiedziane zostało 14 czerwca na stronie internetowej ŁODR zs. w Bratoszewicach.

Finaliści trzech pierwszych miejsc zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi.

Więcej o:
konkurs dla rolników konkurs ŁODR
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE