Radomsko, Łódzkie 6.8o Niedziela, 8 Grudnia 2019

Konkurs Pokaż mi swój świat

Kultura i rozrywka
Tomasz Kolmasiak

Liceum Ogólnokształcące w Przedborzu organizuje konkurs fotograficzny „Pokaż mi swój świat”.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum zainteresowanych fotografią.

Cele konkursu to: kształtowanie wrażliwości na piękno; promowanie wśród młodzieży  sztuki wypowiedzi artystycznej za pomocą fotografii; rozwijanie zainteresowania fotograficznymi środkami wypowiedzi; zachęcanie do twórczych rozwiązań tematu konkursowego.

Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane samodzielnie, będące oryginałami. W konkursie mogą być przedstawione jedynie te prace, które nie zostały nigdzie wcześniej publikowane ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Niedopuszczalne jest stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs do 5 fotografii.

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatora należy przesłać do dnia 10 lutego 2019 roku. Szczegóły w załączonym regulaminie.

ZAŁĄCZONE PLIKI

POKAZ MI SWOJ SWIATPOBIERZ PLIK

komentarze