Konkurs na najpiękniejszą choinkę szkolną

Uczniowie oraz grono pedagogiczne z Zespołu Szkolno – Gimnazjalny nr 5 zapraszają do udziału w konkursie ph. „Najpiękniejsza szkolna choinka”.

Uczniowie oraz grono pedagogiczne z Zespołu Szkolno – Gimnazjalny nr 5 zapraszają do udziału w konkursie ph. „Najpiękniejsza szkolna choinka”.
fot. archiwum
Konkurs  przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie ozdób choinkowych i udekorowanie jednej choinki specjalnie przygotowanej dla uczestników konkursu.

Cele konkursu jest budzenie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, dbałość o tradycje i obyczaje bożonarodzeniowe, rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie i utrwalanie więzi wśród lokalnej społeczności, propagowanie postaw ekologicznych poprzez wykorzystywanie surowców wtórnych przy tworzeniu dekoracji

Regulamin konkursu:
Przygotowane choinki będą ustawione w parku na placu przy kościele św. Lamberta w Radomsku. Uczestnicy muszą zadbać o odpowiednią ilość i wielkość ozdób choinkowych. Choinki - żywe drzewka wielkości ok. 2 m. dekorowane będą w dn. 22.12.2014r.w godzinach 10.00-12.00, w tym samym dniu każda uczestnicząca w konkursie szkoła wylosuje własną choinkę, która będzie przy-gotowana przez organizatorów konkursu.

Wylosowaną choinkę należy udekorować ozdobami wykonanymi własnoręcznie z materiałów recyklingowych i innych odpornych na warunki atmosferyczne.Po godz. 12.00 komisja powołana przez organizatora dokona oceny udekorowanych drzewek Prze-widuje się nagrodę specjalną, na którą wpływ będą mieć internauci, oddający swój głos za pomocą ankiety umieszczonej na stronach internetowych. Zgłoszenia udziału w konkursie prosimy dokonać do dnia 15. 12. 2014r. do godz. 15.00 u organizatora pod numerem telefonu 683 58 80.

Nagrody: Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Urząd Miasta Radomsko Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 06.01.2015 r. po uroczystym zakończeniu miejskiego Orszaku Trzech Króli w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych organizator konkursu zastrzega możliwość zmiany terminu dekorowania drzewek, o ewentualnej zmianie uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie. Organizatorzy informują, że każda szkoła zobowiązana jest do zad-bania o właściwy wygląd „swojej choinki” do dnia Święta Trzech Króli.

Więcej o:
konkurs choinka boże narodzenie2014
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE