Konferencja w Radomsku: „Nauczyciel XXI wieku – sylwetka, wyzwania, wsparcie”

Konferencja w Radomsku: „Nauczyciel XXI wieku – sylwetka, wyzwania, wsparcie”

W dzisiejszych czasach społeczeństwo uległo gwałtownym przeobrażeniom. Postęp technologiczny spowodował zmianę w pojmowaniu rzeczywistości. Społeczeństwo ma dostęp do informacji na niespotykaną dotąd skalę. Informacji, która jest tyleż dostępna, co wszechogarniająca, masowa.

Powoduje to jednak konieczność wybiórczego i krytycznego do niej podejścia, konieczność klasyfikacji, systematyzacji. W takim świecie rola nauczyciela zmienia się diametralnie. Nie może on dłużej służyć jako „przekaźnik” wiedzy. Ma za zadanie przygotować do życia w społeczeństwie opartym na informacji, przekształcając je w społeczeństwo oparte „na mądrości”. Wymaga to przewartościowania myślenia o systemie edukacji, nabycia nowych kompetencji, które uczynią nauczyciela przewodnikiem w wejściu w życie we współczesnym świecie, ale też dadzą mu narzędzia do kreowania przyszłości społecznej, zamiast czynić go przedstawicielem reliktowego systemu edukacji opartej na przekazywaniu wiedzy teoretycznej i niedostosowanego do rzeczywistości systemu wychowawczego.

Dlatego też, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli MODUM wraz z Publiczną Szkołą Podstawową nr 7 im. Romualda Traugutta w Radomsku, w dniu 16 listopada 2021 r. w godz. 9.00-13.00 w Miejskim Domu Kultury w Radomsku organizuje konferencję metodyczną dla nauczycieli, ale też dla wszystkich, którym bliska i droga jest edukacja jako klucz do przyszłego bogatego i sprawnego społeczeństwa.

Tytuł konferencji brzmi: „Nauczyciel XXI wieku – sylwetka, wyzwania, wsparcie”.

Celem konferencji jest uświadomienie nauczycielom ich nowej roli w społeczeństwie, ale też pokazanie metod wsparcia, sposobów na odnalezienie się w nowej roli, aby uczynić pracę nauczycielską łatwiejszą, przyjemniejszą, a przede wszystkim dostosować obraz społeczny jaki ma ten zawód do jego rzeczywistej, nie do przecenienia, wartości. określenie nowych ról zawodowych i społecznych zawodu nauczyciela; pokazanie metod pracy dydaktycznej i wychowawczej dostosowanych do nowoczesnych wyzwań wskazanie miejsc, form i metod wsparcia: od pomocy zewnętrznej, poprzez studia i szkolenia, aż po samopomoc wzmocnienie nauczycieli poprzez pokazanie im ich roli, możliwości i sposobów na podniesienie własnego autorytetu.

Szczegółowe cele konferencji to:
- określenie nowych ról zawodowych i społecznych zawodu nauczyciela;
- pokazanie metod pracy dydaktycznej i wychowawczej dostosowanych do nowoczesnych wyzwań
- wskazanie miejsc, form i metod wsparcia: od pomocy zewnętrznej, poprzez studia i szkolenia, aż po samopomoc
- wzmocnienie nauczycieli poprzez pokazanie im ich roli, możliwości i sposobów na podniesienie własnego autorytetu.

Portal Radomsko24.pl objął patronat medialny nad konferencją.

Więcej o:
konferencja konferencja radomsko konferencja w radomsku
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE