Konferencja "Potrzeby rynku pracy a oferta edukacyjna"

Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy zorganizowały konferencję, która miała na celu nawiązanie jeszcze efektywniejszej współpracy między przedsiębiorcami a szkołami kształcącymi zawodowo

Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy zorganizowały konferencję, która miała na celu nawiązanie jeszcze efektywniejszej współpracy między przedsiębiorcami a szkołami kształcącymi zawodowo.

Fot. Powiatowy Urząd Pracy w RadomskuSpotkanie odbyło się we wtorek 19 listopada i przebiegało w czterech blokach tematycznych.

Pierwsza część poświęcona była sytuacji na rynku pracy. Monika Fedorczuk - Radca Ministra w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła zmiany w funkcjonowaniu publicznych służb zatrudnienia w kontekście wyzwań rynku pracy. Maciej Duszczyk - Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej ds. współpracy z zagranicą i badań naukowych Uniwersytetu Warszawskiego skupił się na wyzwaniach rynku pracy i możliwości dostosowania do nich oferty edukacyjnej. Bartosz Rzętkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mówił o relacjach między szkolnictwem zawodowym a potrzebami Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Sytuację na lokalnym rynku pracy przedstawił Andrzej Pawłowski – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. O potencjale osób bezrobotnych oraz zawodach deficytowych i nadwyżkowych mówił Jerzy Kaczmarek - Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Aneta Jarczyńska - Kierownik Wydziału Rynku Pracy.

W dalszej kolejności przedstawiono ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu. Ten temat przybliżyła Urszula Rorat - Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, a ramy kwalifikacji zawodowych oraz kursy kwalifikacyjne zaprezentował - Marek Wyrfel - Wicedyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku.

Kolejna część konferencji poświęcona była tematyce oczekiwań inwestorów i pracodawców wobec przyszłego pracownika, absolwenta szkoły zawodowej (ze zwróceniem uwagi na kwalifikacje i kompetencje, zapotrzebowanie na szkolenia, dualny system kształcenia zawodowego młodzieży). Uczestnicy wysłuchali prezentacji Anny Bartkiewicz - Dyrektor Biura Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Radomsku, Anny Rochowskiej – Dyrektor Biura Cechu  Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku,  Jarosława Wojdełko z Biura Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Radomska oraz Kingi Grzędowskiej – Kierownika ds. personalnych Firmy Indesit Company Polska sp. z o.o.

Mariusz Seneczyn – Kierownik Szkolenia Praktycznego Firmy Häring Polska przedstawił dobre praktyki w obszarze współpracy szkoła – przedsiębiorca. Ponadto w tej tematyce swoje wypowiedzi zaprezentowali Ewelina Cygan z firma FON SKB z Radomska oraz Agnieszka Poteralska – Koordynator ds. personalnych Firmy Jysk sp. z o.o. i Tomasz Marczewski – Kierownik Zmiany Działu Wysyłki Firmy Jysk sp. z o.o.

Uczestnikami konferencji byli m.in. lokalni samorządowcy, przedstawiciele instytucji rynku pracy, przedstawiciele oświaty oraz przedsiębiorcy.

Patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień, a partnerami byli Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Radomsku oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku. Portal Radomsko24.pl był patronem medialnym przedsięwzięcia.

Więcej o:
powiatowy urząd pracy konferencja pracodawca pracownik praca kwalifikacje zawód
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE