Konferencja o zatrudnianiu cudzoziemców

Konferencja o zatrudnianiu cudzoziemców Fot. UM Radomsko

„Zatrudnienie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i zmian wprowadzanych w 2018 roku” to tytuł konferencji, którą zorganizował Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Radomsku.

Otwarcia konferencji dokonali wspólnie Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego Robert Zakrzewski i Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc.

Konferencja została skierowana do pracodawców,  którzy planują zatrudnić lub zatrudniają cudzoziemców. Konferencja miała na celu przybliżenie zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy w zatrudnianiu obcokrajowców. Udział w spotkaniu umożliwił szersze spojrzenie na zmiany zachodzące w przyjmowaniu do pracy cudzoziemców oraz w prawach i obowiązkach zatrudnionego tak cudzoziemca jak i pracodawcy.

Wśród prelegentów znaleźli się  eksperci: Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Izby Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy.

Jako pierwszy wystąpił dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łukasz Więcek, który omówił sytuację dotyczącą zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Omówił także działalność PUP w zakresie rejestracji pracowników. Z kolei dyrektor Biura RIPH Anna Bartkiewicz omówiła temat szans i zagrożeń dla polskiego rynku pracy w kontekście przyjmowania cudzoziemców. Po wystąpieniu wszystkich zaproszonych gości przyszedł czas na dyskusję oraz wspólne rozmowy.

- W wielu branżach brakuje rąk do pracy i pracodawcy szukają pracowników poza granicami Polski. My przecież też wyjeżdżamy do pracy na zachód, dlatego w pewien sposób jest to naturalny proces uzupełniania potrzeb – podkreślał wicestarosta, Robert Zakrzewski.

- Cudzoziemcy pracujący na lokalnym rynku, wspierają w rozwoju nasze rodzime firmy, zostawiają tu pieniądze, korzyści jest zatem całkiem sporo – wyjaśniał.

info: UM Radomsko/Starostwo Powiatowe

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko konferencja ukraina
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE