Kończy się nabór wniosków do programu „Moja woda”

Kończy się nabór wniosków do programu „Moja woda” Fot. WFOŚiGW w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o kończącym się naborze wniosków do II edycji programu „Moja Woda”.

Do dofinansowania w programie „Moja woda” kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowany może być również zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz sam zbiornik i instalacje, które zgromadzoną wodę rozprowadzają po działce.

Wnioski należy składać do WFOŚiGW przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące zł. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia.

Elektroniczne wnioski można składać tylko do 10 czerwca. Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusze będą przyjmować do 12 lipca.

Źródło: WFOŚiGW w Łodzi

Więcej o:
moja woda program program moja woda WFOŚiGW
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE