Komunikat MEN: Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o ponad 1500 zł brutto

Komunikat MEN: Wzrost wynagrodzeń nauczycieli o ponad 1500 zł brutto Fot. ilustracyjne/pixaby.com

Ministerstwo Edukacji Narodowej podało w komunikacie, że średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o ponad 1500 zł brutto. O 30% i 33%, w zależności od stopnia awansu zawodowego, wzrosną również stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego. Na podwyżki dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych rząd przeznacza ponad 23 mld zł.

Wynagrodzenie nauczyciela jest wieloskładnikowe i nie składa się wyłącznie z wynagrodzenia zasadniczego.

- Po wprowadzonych przez rząd zmianach, uposażenia średnie wynikające z Karty Nauczyciela wzrosną o 1577 zł w przypadku nauczycieli początkujących, o 1720 zł w przypadku nauczycieli mianowanych i 2198 zł w przypadku nauczycieli dyplomowanych – poinformowało MEN.

Wskazano, że w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji skierowanego do konsultacji – określono minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego na rok 2024, które wzrosną względem 2023 roku o 33% dla nauczycieli początkujących oraz o 30% dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Wynagrodzenie nauczyciela jest jednak wieloskładnikowe. Nie składa się tylko z wynagrodzenia zasadniczego. Nauczyciele uprawnieni są do różnych dodatków. Część z tych dodatków na mocy ustaw i innych aktów prawnych powiązana jest z wynagrodzeniem zasadniczym. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego automatycznie powoduje wzrost wartości niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli.

- Zapowiadając wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 30%, nie mniej niż o 1500 zł brutto, brano pod uwagę ogólną płacę otrzymywaną przez nauczycieli (we wszystkich składnikach), a nie tylko wynagrodzenie zasadnicze - jeden element tego wynagrodzenia. Aby wypełnić to zobowiązanie, nauczycielom początkującym zapewniono wzrost wynagrodzenia o 33% - dodało MEN.

Pieniądze będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia

Więcej o:
szkoła powiat radomszczański szkoła powiat podwyżka
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE