Radomsko, Łódzkie 19.0o Wtorek, 20 Sierpnia 2019

Komunikat dla klubów sportowych

Sport i rekreacja
Tomasz Kolmasiak

Urząd Miasta w Radomsku przypomina, że do dnia 30 września 2017r. kluby sportowe działające na terenie miasta, a nie działające w celu osiągnięcia zysku, mogą występować o przyznanie dotacji na działania sportowe planowane na rok 2018.

Działania te powinny być ukierunkowane na osiągnięcie celu publicznego, którym jest:
- upowszechnianie i rozwój różnych dyscyplin sportowych,
- osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym,
- zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działań sportowych realizowanych przez kluby sportowe.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami nie jest równoznaczne z jej udzieleniem. Po uchwalaniu budżetu na rok 2018 przez Radę Miejską w Radomsku, zostanie powołana Komisja, która dokona oceny złożonych wniosków. Podstawą prawną postępowania jest Uchwała Nr XLIII/386/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dn. 29 października 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomsko (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5839).

Formularz wniosku dostępny jest na ww.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania

komentarze