Komisje oceniają oferty organizacji

Organizacje pozarządowe złożyły do radomszczańskiego magistratu oferty wsparcia realizacji zadań publicznych. Teraz komisje oceniające mają trudny orzech do zgryzienia

Organizacje pozarządowe złożyły do radomszczańskiego magistratu oferty wsparcia realizacji zadań publicznych. Teraz komisje oceniające mają trudny orzech do zgryzienia.

Miasto przeznaczyło na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwotę 100 000 zł. Do urzędu wpłynęło 18 ofert organizacji pozarządowych. Łączna kwota ze wszystkich ofert to 207 430 zł. Wiadomo więc, że nie wszystkie oferty otrzymają dofinansowanie.

Komisja oceniająca wnioski z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego składa się z urzędników a także przedstawicieli organizacji pozarządowych:

- Jan Gustalik – Skarbnik Miasta Radomsko
- Małgorzata Lewandowska - reprezentant Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża
- Marian Moneta - reprezentant UMLKS Radomsko
- Aleksandra Nowak - Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzedu Miasta Radomsko
- Jolanta Półrola – reprezentantka UKS „Dziesiątka”
- Arkadiusz Szczegodziński - Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Radomsko.

Jeśli chodzi o realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, to w tym przypadku miasto przeznaczyło kwotę 250 000 zł. Z kolei łączna kwota ofert wynosi aż 322 000 zł. Być może w kwota dofinansowań miasta zwiększy się do 300 000 zł.

Ta komisja składa się z następujących osób:
- Jan Gustalik – Skarbnik Miasta Radomsko
- Elżbieta Kwiatkowska – reprezentantka Fundacji Inicjatyw Kulturalnych
- Małgorzata Lewandowska - reprezentantka Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża 
- Aleksandra Nowak – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miasta Radomsko
- Agnieszka Podolska - reprezentantka Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku 
- Arkadiusz Szczegodziński - Koordynator ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Radomsko
- Dominika Szwed – Kipigroch – reprezentantka Komendy Hufca ZHP Radomsko.

Obydwie komisje rozpoczęły już ocenianie złożonych ofert. Przy tejże ocenie brały one pod uwagę następujące kryteria:
- możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta
- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie
- kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego
- udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego
- wkład rzeczowy, osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy
- rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych.

Komisje nie dokonują jednak końcowej oceny. Przekazują one swoje rekomendacje Prezydentowi Miasta. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone po zatwierdzeniu przez radę miejską budżetu na 2012 rok. Wspomniany budżet rada miejska planuje zatwierdzić do końca stycznia, tak więc można się spodziewać, że organizacje poznają wyniki konkursów najwcześniej na początku lutego.

Więcej o:
organizacje pozarządowe opp konkurs zadanie publiczne urząd miasta radomsko konkursy radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE