Komisja rewizyjna wnioskuje o absolutorium dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

Komisja rewizyjna wnioskuje o absolutorium dla Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Radni z Komisji Rewizyjna Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała 2 czerwca, przegłosowali wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

Komisja przeanalizowała sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za rok 2019. Zapoznała się także z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, która pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdania statystyczne, stwierdzając, że sporządzone zostały zgodnie z wymogami rozporządzeń Ministra Finansów oraz że są one zgodne z uchwałą budżetową (po zmianach) oraz sprawozdaniami statystycznymi.

Prognozowane dochody Powiatu Radomszczańskiego zostały wykonane w kwocie 119.825.985 zł, co stanowi 101,19 proc. planu ustalonego przez Radę, wydatki zaś zrealizowano w kwocie 117.684.611 zł (89,91 proc. ustalonego planu). Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie 2.141.374 zł zamiast planowanego deficytu. Dochody bieżące wykonano w wysokości 116.046.848 zł (10 1,25 proc. planu), a wydatki bieżące 107.954.297 zł (93,54 proc. planu). Dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 3.779.136 zł (99,35 proc. planu), zaś wydatki majątkowe w wysokości 9.730.313 zł (62,85 proc. planu – m. in. w budżecie pozostała kwota zabezpieczona na wykup budynku PUP, ponieważ Urząd Marszałkowski w Łodzi odstąpił od propozycji jego wykupu).

Na koniec okresu sprawozdawczego Powiat Radomszczański nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 13.863.972 zł (w tym kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu w wydatkach oświatowych - 4.000.000 zł).

Radni z Komisji Rewizyjnej (7 radnych „za”, jeden – wstrzymał się od głosu) pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu Powiatu oraz wnioskowali do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2019.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański zarząd powiatu radomszczańskiego absolutorium komisja rewizyjna
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE