Kolejne wsparcie od Urzędu Pracy

Kolejne wsparcie od Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza kolejne nabory wniosków. Już wkrótce pracodawcy będą mogli wnioskować o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, natomiast osoby bezrobotne o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie od 19 do 23 czerwca 2017 r.

Środki KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

• kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
• egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
• badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (lub w filii PUP w Przedborzu), u których ustalona ścieżka pomocy przewiduje wsparcie w postaci dotacji, mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki będą przyznawane na działalność prowadzoną na terenie powiatu radomszczańskiego. Maksymalna kwota o jaką może wnioskować osoba bezrobotna w 2017 r. to 24 000 złotych.

Planowane dotacje realizowane będą przede wszystkim w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Funduszu Pracy.

Wnioski o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku (sala obsługi) w terminie od 26 do 30 czerwca 2017 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane złożeniem wniosku o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą wziąć udział w zajęciach przygotowanych przez pracowników PUP w Radomsku nt. „Wypełnianie wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej”. Spotkania odbędą się w dniach:
- 21.06.2017 r. (środa) o godzinie 9:00,
- 23.06.2017 r. (piątek) o godzinie 9:00,
- 26.06.2017 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00.
Zapisy na zajęcia będą przyjmowane u doradców klienta indywidualnego

Zasady przyznawania ww form oraz wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl odpowiednio w zakładkach Dla Bezrobotnych i Dla Pracodawców.

Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58, tj.: - pok. nr 9 (Krajowy Fundusz Szkoleniowy), nr tel. wew. 66, - pok. nr 12 (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej), nr tel. wew. 38.

Więcej o:
pup pup radomsko staż pup staż radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE