Kolejne środki unijne dla szpitala

Kolejne środki unijne dla szpitala

Kolejne środki unijne wpłyną do radomszczańskiego szpitala. Wniosek zajął pierwsze miejsce na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Uchwałą nr 1268/18 z dnia 6 września 2018 r.podjął decyzję o wyborze do dofinansowania projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w ramach oceny merytorycznej oraz o utworzeniu listy rezerwowej projektów w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-002/17 w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Placówka otrzyma niemal milion złotych na zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych poprzez modernizację oraz doposażenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Info: Szpital Powiatowy w Radomsku

Więcej o:
szpital powiatowy radomsko nowy sprzęt dofinansowanie
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE