Kolejne pieniądze dla organizacji pozarządowych

Miasto Radomsko przyznało 89 tysięcy złotych na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Miasto Radomsko przyznało 89 tysięcy złotych na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe. Będą to działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia oraz edukacji i opieki wychowawczej.


Prezydent Miasta Radomsko w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych, postanowiła udzielić wsparcia finansowego następującym podmiotom realizującym zadania publiczne w zakresie:


Edukacji i opieki wychowawczej

- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Radomsko - kwota dotacji 10.000 zł.


Promocja idei wolontariatu, aktywizacja młodzieży do pracy w wolontariacie poprzez realizację akcji społecznych na rzecz społeczności lokalnej

- Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Radomsku - kwota dotacji 5.000 zł.


Profilaktyka i ochrona zdrowia. Wspieranie wakacyjnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia.

1. Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy Razem” - kwota dotacji 5.000 zł.

2. Stowarzyszenie Centrum Integracji Młodzieży Radomsko – kwota dotacji 20.500 zł.

3. Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Radomsko – kwota dotacji 30.000 zł.

4. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych – kwota dotacji 10.000 zł.

5. Uczniowski Miejski Ludowy Klub Sportowy Radomsko – kwota dotacji 8.500 zł.

Więcej o:
organizacje pozarządowe dotacja radomsko prezydent konkursy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE