Kolejne nabory wniosków na wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Kolejne nabory wniosków na wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza kolejne nabory wniosków na wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Od 15 do 29 kwietnia 2020 roku będziemy przyjmować wnioski o:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników,
- dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym (w przypadku samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) lub spadku przychodów z działalności statutowej ( w przypadku organizacji pozarządowych).

Przyznane wsparcie może wynosić:

- maksymalnie 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych;
- maksymalnie 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie w przypadku samozatrudnionych.

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Wniosek z jego integralnymi elementami wraz z umową będzie można złożyć od 15 do 29 kwietnia 2020 r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy praca.gov.pl. Wniosek można również wrzucić do skrzynki umieszczonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2) lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Urząd będzie rozpatrywał wnioski zgodnie z datą wpływu, jednocześnie wszystkie wnioski nadane przed dniem 30 kwietnia 2020 r. będą zaliczane jako złożone w terminie.

Wszelkie informacje dotyczące wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 dzwoniąc pod jeden z numerów: 515 471 400, 507 788 331, 515 471 288, 601 286 315, 603 529 015, 515 471 361

Dodatkowo informacje są udzielane u naszych partnerów w Regionalnej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Radomsku i Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku oraz w Filii PUP
w Przedborzu.

Uruchomiony został również kontakt dla biur rachunkowych, które będą chciały wesprzeć swoich klientów w otrzymaniu odpowiedniego dofinansowania. Biura rachunkowe prosimy o kontakt tylko pod numerem telefonu 533 446 690.

Pytania można kierować również w formie elektronicznej na adres e-mail: tarcza@pup-radomsko.pl.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, wspólnie z partnerami rynku pracy – Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlowa w Radomsku i Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku, uruchomił stronę internetową przeznaczoną w całości realizacji zadań w ramach Tarczy antykryzysowej: www.tarczaradomsko.pl.

Ponadto wszystkie informacje nt. działań Urzędu związanych z realizacją Tarczy antykryzysowej oraz potrzebne dokumenty do pobrania dostępne są: na stronie PUP w Radomsku, na stronie Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, na platformie gov.pl za pomocą której można złożyć wniosek z podpisem kwalifikowalnym.

Więcej o:
koronawirus koronawirus radomsko pup radomsko pup w radomsku tarcza antykryzysowa
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE