Kolejne drogi remontowane w gminie Gidle. Remonty m.in. w Niesulowie i Wojnowicach

Kolejne drogi remontowane w gminie Gidle. Remonty m.in. w Niesulowie i Wojnowicach

Gmina Gidle podpisała umowy z firmą, które będzie przebudowywać drogi na terenie gminy.

Wykonawcą zadań: „Przebudowa drogi gminnej nr 112 075E na odcinku DP3901E – Niesulów” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 112 062E na odcinku DP3903E – Wojnowice” jest Zakład Budowlano-Drogowy "DUKT" Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa.
Całkowity koszt obu inwestycji to 799 028,89 zł. w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych tj. 551 320,00 zł.
 
W ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 112 075E na odcinku DP3901E – Niesulów” wykona się nową nawierzchnię jezdni o długości 470 mb, nr ewidencyjny działki 2454, 192 obręb Gidle, gmina Gidle, powiat radomszczański.
 
Zakres robót:
 
- Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o długości 470 mb i szerokości 5,0 m.
- Wyprofilowanie nawierzchni jezdni. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 20 cm
- grunt stab. cementem Rm=2,5MPa - 15 cm
Łączna grubość konstrukcji jezdni: 44 cm
- Nawierzchnię jedni należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%
- Przed wykonaniem warstwy ścieralnej oraz wiążącej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją emulsją asfaltową.
- Wykonanie obustronne poboczy - utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i grubości 10 cm. Pobocza należy wykonać ze spadkiem poprzecznym 8 %. Pobocza odnowić na szerokość maksymalnie 0,75 m.
- Odwodnienie – istniejące rowy przydrożne należy oczyścić, odmulić i wyprofilować skarpy.
- Regulacja pionowa studzienek.
- Uporządkowanie terenu prowadzonych robót
 
W ramach zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 112 062E na odcinku DP3903E – Wojnowice” wykona się nową nawierzchnię jezdni o długości 375 mb, nr ewidencyjny działki 957, 504 obręb Borowa, gmina Gidle, powiat radomszczański, województwo łódzkie.
 
Zakres robót:
 
- Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o długości 375 mb i szerokości od 3,5 – do 4,5 m.
- Wyprofilowanie nawierzchni jezdni. Przed wykonaniem warstwy ścieralnej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją kationową emulsją bitumiczną.
Konstrukcja jezdni:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - 4 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 20 cm
- Nawierzchnię jedni należy wykonać ze spadkiem daszkowym 2%
- Przed wykonaniem warstwy ścieralnej oraz wiążącej należy oczyścić nawierzchnię i skropić ją emulsją asfaltową.
- Wykonanie obustronne poboczy - utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i grubości 10 cm. Pobocza należy wykonać ze spadkiem poprzecznym 8 %. Pobocza odnowić na szerokość maksymalnie 0,75 m. Odwodnić pobocza.
- Odwodnienie – istniejące rowy przydrożne należy oczyścić, odmulić i wyprofilować skarpy.
- Regulacja pionowa studzienek.
- Uporządkowanie terenu prowadzonych robót.
 
Zadania zostaną wykonane w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
Źródło: Gmina Gidle 
Więcej o:
Gmina Gidle remonty drogi
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE