Kolejne 2 mln złotych na mostek

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku radomszczanie doczekają się przebudowy słynnego mostka.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku radomszczanie doczekają się przebudowy słynnego mostka. Co więcej, przebudowy doczeka się cała infrastruktura drogowa, będąca w bezpośrednim sąsiedztwie łącznika. Chociaż przetarg na rozpoczęcie prac może zostać rozstrzygnięty lada dzień, prezydent Anna Milczanowska zaapelowała do radnych o zwiększenie kwoty na to zadanie o 2 mln złotych.

fot. archiwum Radomsko24

Pieniądze mają pochodzić z nadwyżki budżetowej z 2014 roku. - Przed podpisaniem umowy z wykonawcą musimy mieć w budżecie zapisaną całą kwotę na ten cel - tłumaczy Hanna Gorczyńska, zastępca skarbnika miasta. - Przyjmiemy do budżetu kwotę 300 tys. złotych, przekazaną nam z budżetu powiatu (w ramach porozumienia podpisanego m.in. przez samorząd miasta i powiatu - dop. aut.), a także około 2 mln złotych ze środków niewykorzystanych w roku 2014 - wyjaśnia.

Władze miasta nie ukrywają, że z tymi decyzjami nie można zwlekać. - Wykonawca przebudowy wiaduktu wchodzi na plac budowy pod koniec kwietnia, musimy w tym samym czasie rozpocząć prace przy przebudowie dróg - zauważa Marek Błasiak, wiceprezydent Radomska. - Przetarg możemy rozstrzygać lada dzień i nie ma powodu czekać z podpisaniem umowy - dodaje.

Dlatego też prezydent Anna Milczanowska w trybie sesji nadzwyczajnej poprosiła radnych miejskich o zmiany w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nadzwyczajne posiedzenie radnych odbyło się dziś. Jednak radni nie dyskutowali nad przeznaczeniem 2 mln złotych z nadwyżki na przebudowę mostka. Bardziej interesowały ich kwestie techniczne samej przebudowy łącznika wraz z infrastrukturą drogową, w tym rondem na ul. Sierakowskiego, do budowy którego przyłączył się prywatny inwestor. Miasto podpisało porozumienie ze spółką, w którym spółka zobowiązuje się do pokrycia niektórych kosztów prac budowy ronda. Dodatkowo został sporządzony akt notarialny. Po zakończeniu prac i rozliczeniu inwestycji miasto wystawi fakturę spółce na oszacowaną kwotę 356 tys. złotych.

Radni dopytywali natomiast o zabezpieczenie miasta na wypadek zwłoki czy też braku zapłaty faktury przez spółkę. - Miasto może zabezpieczyć się dodatkowo umieszczając w porozumieniu informację o karnych odsetkach za zwłokę, ustanawiając gwarancję bankową, czy wymagając złożenia kaucji pieniężnej na rachunku powierniczym. Niestety ani w porozumieniu, ani w akcie notarialnym takich zapisów nie ma  - zauważa radny Marek Rząsowski (PO).

Władze miasta twierdzą, że wystarczającym zabezpieczeniem dla miasta jest akt notarialny. Radni ostatecznie jednogłośnie podjęli dwie uchwały budżetowe w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta oraz w budżecie na 2015 rok, zwiększając dochody o 300 tys. złotych oraz wydatki na poziomie 2 mln 367 tys. złotych.

Autor: Monika Bednarczyk-Bojdo, Karolina Turowska Tygodnik „Między Stronami”

Więcej o:
mostek remont inwestycja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE