"Klinika Prawa" w Radomsku

Powiatowe struktury Sojuszu Lewicy Demokratycznej zawarły porozumienie ze Studenckim Punktem Informacji Prawnej, działającym przy Uniwersytecie Łódzkim

Źródło: SLD RadomskoPowiatowe struktury Sojuszu Lewicy Demokratycznej zawarły porozumienie ze Studenckim Punktem Informacji Prawnej, działającym przy Uniwersytecie Łódzkim.

Porozumienie zostało zawarte 23 października w Łodzi. Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”, działający w ramach Zakładu Polityki Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, był reprezentowany przez prof. nadzw. dr hab. Małgorzatę Król – Kierownika Zakładu Polityki Prawa. Radę Powiatową Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radomsku reprezentował Arkadiusz Ciach.

Dzięki temu porozumieniu w Radomsku powstanie bezpłatny punkt poradnictwa prawnego, w siedzibie Rady Powiatowej SLD w Radomsku, przy ul. Piłsudskiego 4. Na razie działał on będzie do stycznia 2013 roku.

O klinice

Studencki Punkt Informacji Prawnej – „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka” funkcjonuje przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego od 2001 roku. Od 2010 roku tworzone są punkty zamiejscowe "Kliniki Prawa", znajdujące się poza Łodzią. Ideą działalności jest dotarcie przede wszystkim do ludzi, których nie stać na pomoc prawną udzieloną przez zawodowego adwokata lub radcę prawnego.

Dla kogo?

Aby skorzystać z bezpłatnej porady prawnej należy spełniać następujące warunki:
- dochód na jednego członka w rodzinie w miesiącu nie może przekraczać 900 zł netto
- sprawa, z którą obywatel się zgłasza, nie mogła być wcześniej prowadzona przez fachowego pełnomocnika, ponieważ należy pamiętać, iż działalność poradni w najmniejszym stopniu nie może dawać podstaw do zarzutów o nieuczciwe praktyki zarówno z prawnego, jak i etycznego punktu widzenia
- w sprawie nie może biec termin krótszy niż dwutygodniowy.

Ponadto Klinika Prawa zastrzega sobie możliwość odmówienia przyjęcia sprawy z następujących powodów:
- sprawa objęta jest przymusem adwokacko – radcowskim
- udzielenie porady prawnej miałoby polegać na znalezieniu rozwiązania, mającego na celu obejście prawa
- w danej sprawie występuje konflikt interesów potencjalnego klienta z interesem klienta we wcześniej lub aktualnie prowadzonej sprawie przez studentów kliniki, bądź z interesem Uniwersytetu Łódzkiego.

W jaki sposób?

Porad prawnych udzielać będą studenci IV i V roku studiów prawniczych oraz studenci I i II roku uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja. Nadzór nad nimi prowadzić będą pracownicy UŁ - doktorzy oraz profesorowie. Prowadzenie sprawy można podzielić na trzy zasadnicze etapy - pierwsze spotkanie z klientem, sporządzenie opinii prawnej oraz przedstawienie opinii prawnej klientowi.

Organizatorzy zapewniają, że pierwszy dyżur w Radomsku odbędzie się już na początku listopada.

Więcej o:
sld sojusz lewicy demokratycznej prawo uniwersytet łódzki klinika prawa porady prawne
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE