Kino samochodowe w Radomsku już 21 czerwca

Kino samochodowe w Radomsku już 21 czerwca Fot. MDK w Radomsku

W niedzielę 21 czerwca 2020 r. na placu targowym w Radomsku zorganizowane zostanie kino samochodowe. Uczestnicy seansu będą mogli obejrzeć film „Nieznajomi”. Początek projekcji o godz. 21.00.

Aby otrzymać bezpłatną „wjazdówkę” na film należy wysłać mail na adres kino@mdkradomsko.pl Liczba miejsc jest ograniczona wielkością placu.

Uwaga: seans tylko i wyłącznie dla kierowców i pasażerów aut osobowych. Obowiązuje limit osób w samochodzie: dla aut 5 osobowych – 2 osoby, dla aut 7 osobowych – 3 osoby.

Obowiązkowe będą maseczki lub przyłbice. Przed wjazdem na teren placu targowego prowadzony będzie pomiar temperatury. Obowiązywać będzie zakaz opuszczania samochodu przed, w czasie i po seansie za wyjątkiem skorzystania z toalety. Osoby z temperaturą powyżej 37 stopni nie wezmą udziału w projekcji.

Warunki udziału – wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla kin plenerowych i samochodowych:

1. Widzowie powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości, zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przepisami prawa, co powinno zostać umożliwione odpowiednim wyznaczeniem przez organizatora miejsc postojowych/ miejsc w plenerze.

2. Każdy z widzów przed, w trakcie, jak również po pokazie, musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Dopuszczalny jest tylko i wyłącznie ruch pieszy w przypadku konieczności skorzystania z toalety (regularnie odkażanej i wyposażonej w płyn do dezynfekcji rąk – umożliwienie dezynfekcji rąk przed i po wyjściu z toalety). W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania. Wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina, w tym również w ramach gastronomii, o ile będą dozwolone, powinny być dostarczane do pojazdu przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów.

3. Widzowie powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem – posiadanie środków ochronnych powinno być kontrolowane na etapie wjazdu na teren kina samochodowego/plenerowego, a w przypadku ich braku organizator powinien zapewnić widzowi te środki we własnym zakresie lub odmówić wjazdu na teren kina.

4. W przypadku kin samochodowych do udziału w pokazach dopuszczane powinny być tylko samochody osobowe, a liczba osób w samochodzie powinna być zgodna z obowiązującymi w danym momencie normami – obecnie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie.

5. Każdy uczestnik pokazu przy wjeździe na teren kina samochodowego (za zgodą) powinien zostać poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury ( o czym powinien być wcześniej poinformowany), przeprowadzanego przez obsługę kina. W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina ( także o tym powinna być poinformowana przed przyjazdem na seans).

6. Organizator powinien umożliwić zakup biletów on-line lub w innej formie bezkontaktowej.

7. Obszar kina samochodowego/plenerowego powinien zostać wydzielony w sposób umożliwiających zachowanie na jego terenie ww. zasad.

Więcej o:
radomsko kino samochodowe radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE