Kiedy otrzymasz 500 plus z ZUS?

Kiedy otrzymasz 500 plus z ZUS?

Od 1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy dla 500 plus. Wypłatą świadczenia zajmuje się już ZUS.

W rozmowie z portalem Radomsko24.pl, Monika Kiełczyńska regionalny rzecznik ZUS wyjaśnia, że wypłaty 500 plus  na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. będą realizowane 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia każdego miesiąca.  

Przydział konkretnego terminu płatności następuje automatycznie, losowo. Ustalony dzień płatności będzie obowiązywał przez cały okres, na który zostało przyznane świadczenie.

- Wskazany termin płatności oznacza, że w tym dniu powinien nastąpić wpływ środków na konto klienta – mówi Monika Kiełczyńska.

W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, za termin płatności przyjmuje się ostatni dzień roboczy przed wskazanym terminem. W takiej sytuacji wypłata nastąpi w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy.

Jeżeli wniosek o świadczenie wychowawcze, na nowy okres świadczeniowy został rozpatrzony do końca maja 2022, termin pierwszej wypłaty w czerwcu będzie terminem, w którym świadczenie będzie wypłacane również w kolejnych miesiącach.

- Natomiast w sytuacji, gdy wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie rozpatrzony po maju wówczas pierwsza płatność świadczenia zostanie zrealizowana w najbliższym technicznie możliwym terminie dziennym, a kolejne płatności świadczenia zostaną zrealizowane w ustalonym stałym terminie płatności – podkreśla rzeczniczka.

W przypadku wątpliwości dotyczących wydatkowania świadczenia niezgodnie z celem lub jego marnotrawienia, ZUS może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej lub dyrektora centrum usług społecznych o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można złożyć tylko elektronicznie. Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Natomiast rodzice, którzy mają PESEL mogą także przesłać wniosek do ZUS przez portal Empatia lub swój bank.

Więcej o:
zus 500 plus zus radomsko

Załączniki

Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE