Kary za niezarejestrowanie pojazdu zawieszone

Kary za niezarejestrowanie pojazdu zawieszone

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, która traktowana jest jako siła wyższa w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zawieszone zostało wymierzanie kar administracyjnych za niedokonanie w terminie 30 dni rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju należącego do Unii Europejskiej lub niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego.

Przepis ten dotyczy również przewoźników drogowych, którzy nie zgłosili w 28-dniowym terminie zmian danych, określonych w udzielonym zezwoleniu, licencji bądź zaświadczeniu.

Jak informuje radomszczańskie starostwo, wszystkie wnioski, kierowane do Referatu Rejestracji Pojazdów, należy składać w opisanych kopertach w Biurze Obsługi Klienta (na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku).

Do kompletu dokumentów należy dołączyć potwierdzenie opłaty rejestracyjnej.

Klienci Referatu Rejestracji Pojazdów oraz Referatu Praw Jazdy i Transportu przyjmowani będą jedynie po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z odpowiednim pracownikiem Referatu.

Więcej o:
radomsko starostwo wydział komunikacji zawieszone kary za niezarejestrowanie pojazdu
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE