„Kamilem” pokieruje Klaudia Olas

„Kamilem” pokieruje Klaudia Olas

Powołaną w tym roku do życia placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Kamil” w Strzałkowie pokieruje Klaudia Olas, mieszkanka Bloku Dobryszyce.

Kandydaturę Klaudii Olas, zatwierdził Zarząd Powiatu.

- Osoba wybrana na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamil” potwierdziła w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej woje predyspozycje do pracy na tym stanowisku. Pani Klaudia Olas wykazała się wiedzą merytoryczną odpowiadając na pytania konkursowe. Zaprezentowana przez nią koncepcja zarządzania Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Kamil” w Strzałkowie została pozytywnie przyjęta przez Komisję Konkursową. Wybrany kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze , a także wykazał się  dużą znajomością zagadnień z zakresu funkcjonowania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Kamil” w Strzałkowie – czytamy w uzasadnieniu wyboru.

W nowej placówce ma znaleźć się miejsce dla 14 dzieci pozbawionych opieki rodziców. Swój dom (a formalnie - całodobową opiekę i wychowanie, zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych) znajdą tam dzieci pozbawione z różnych powodów pieczy rodzicielskiej. Pobyt podopiecznych z zasady ma tam charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w innych formach rodzinnej pieczy zastępczej.

Z szacunków wynika, że roczny koszt utrzymania „Kamila” zamknie się w kwocie 818 150 zł (średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka na poziomie ok. 4 870 zł).

Uruchomienie placówki na terenie powiatu pozwoli na pozostawienie dziecka blisko miejsca zamieszkania rodziny naturalnej, co z kolei umożliwi prowadzenie pracy na rzecz jego powrotu do rodziny.

Więcej o:
placówka kamil kamil radomsko rodzina zastępcza
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE