K. Jaworska nominowana w plebiscycie ZHP

K. Jaworska nominowana w plebiscycie ZHP

Instruktorka z Hufca ZHP Radomsko została nominowana w tegorocznym plebiscycie Niezwyczajni w kategorii komendant szczepu.

Funkcję komendantki szczepu druhna Karolina pełni już od czterech lat. W swoich działaniach odznacza się sumiennością i energią, a czas poświęcony swoim podopiecznym jest dla niej najważniejszy. Priorytetem działań druhny Karoliny jest dbanie o zachowanie ciągu wychowawczego, co zaowocowało zawiązaniem się drużyny wędrowniczej. Jako opiekun prób instruktorskich wykształciła wielu instruktorów.

Ponadto druhna Karolina regularnie organizuje obozy, zimowiska, biwaki, akcje charytatywne czy akcje zarobkowe. Jako komendantka szczepu zainicjowała organizację turnieju piłki nożnej, który tworzyła wraz z instruktorami szczepu i który cieszy się ogromną popularnością wśród środowisk z całej Polski.

Druhna Karolina angażuje szczep w wiele działań dla środowiska oraz wyszukuje pola służby dla wszystkich jego członków. Współpracuje z innymi organizacjami. Potrafi pracować z młodymi liderami. Stosując metodę harcerską dba o rozwój i wychowanie młodych ludzi. Swoją postawą daje przykład tego, że przestrzeganie Prawa Harcerskiego jest wartością, którą doceniają ludzie we współczesnym świecie.

Głosować na druhnę Karolinę Jaworską oraz pozostałych kandydatów możecie TUTAJ.

Więcej o:
karolina jaworska druhna zhp hufiec radomsko plebiscyt niezwyczajni
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE