Jubileusz "Mechanika"

Jubileusz Fot. arch. szkoły

Jubileusz 70-lecia Technikum Mechaniczno-Budowlanego i 26-lecia III Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się 7 kwietnia br. w siedzibie szkoły.

Historia Technikum Mechanicznego sięga 1947 roku. Organizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły był mgr Feliks Przyłubski - polonista, autor znanego elementarza. Na przestrzeni lat zmieniała się nazwa, siedziba, organizacja pracy, kierunki kształcenia. Istotną datą w historii szkoły był rok 1951, przyjęto wtedy nazwę Technikum Mechaniczne Przemysłu Ciężkiego.

W 1991 roku z inicjatywy nowego dyrektora szkoły mgr Zdzisława Dróżdża przy Zespole Szkół Zawodowych utworzono nową szkołę III Liceum Ogólnokształcące. Powstanie nowej szkoły spowodowało, że dotychczasowa nazwa szkoły przestała być aktualna i w 1994 roku zmieniono ją  na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, a w 1997 roku Jubileuszu 50-lecia istnienia popularnego ,,Mechanika” nadano imię Stanisława Staszica.

Działalność Technikum Mechanicznego, od roku 2002 Technikum Mechaniczno-Budowlanego na trwałe wpisała się w historię naszego miasta i regionu. Absolwenci szkoły stanowią kadry firm i zakładów przemysłowych Radomska, województwa i kraju.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 kształci się 614 uczniów, w Technikum Mechaniczno-Budowlanym – 250, III Liceum Ogólnokształcącym -190, w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 - 180.

Szkoła przedstawia na obecnym rynku edukacyjnym szeroką ofertę kształcenia dla przyszłych techników i zawodowców. Proponuje specjalności na które jest zapotrzebowanie - technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik budownictwa, technik geodeta, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektromechanik pojazdów samochodowym, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, operator obrabiarek skrawających - to bogata i różnorodna oferta. Młodzież uczęszczająca do III Liceum Ogólnokształcącego może się kształcić w klasach o nachyleniu mundurowym, które funkcjonują we współpracy z Powiatową Komendą Policji i od dwóch lat w klasach rehabilitacyjno-zdrowotnych.

Na przestrzeni 70 lat zmieniło się niemal wszystko dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, metody i formy pracy, formy egzaminów - taki był wymóg czasu. Niezmienny pozostał profil szkoły oraz fakt, że kształci dobrze przygotowane kadry dla gospodarki. Przed szkołą  wiele wyzwań i odpowiedzialnych zadań. Placówka wkracza w kolejne dziesięciolecie świadoma oczekiwań i wymagań jakim musi sprostać z ufnością i nadzieją.

W sobotę 7 kwietnia zaplanowano uroczystości jubileuszowe. Szczegółowy program wydarzenia w tym miejscu.

Więcej o:
mechanik zsp nr 1 radomsko jubileusz
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE