Jest zgoda komisji na zmiany w budżecie i podwyżkę podatku od nieruchomości

Jest zgoda komisji na zmiany w budżecie i podwyżkę podatku od nieruchomości Fot. UM Radomsko

W poniedziałek, 25 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Radomsku. Podczas obrad radni pozytywnie zaopiniowali m.in. zmiany budżetowe. Zgodzili się też na podwyżkę podatku od nieruchomości.

Najważniejsze zmiany wprowadzone do budżetu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej to:

- nowe zadanie pn. „Miejski Dom Kultury – nowa przestrzeń dla kultury – etap II”, czyli modernizacja sali widowiskowej wraz z zapleczem. W tegorocznym budżecie na to zadanie przeznaczono 36 tys. zł.

- wprowadzono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 760 904,39 zł na rozbudowę ul. Żeromskiego oraz przebudowę ul. Reymonta,

- zadanie pn. „Budowa Parkingu między ul. Reymonta a al. Jana Pawła II wraz z zagospodarowaniem terenu” zostało zamienione na „Utworzenie nowej przestrzeni terenów zielonych” i zwiększono kwotę przeznaczoną na to zadanie o wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 908 232,00 zł (363 297,00 – pożyczka, 544 935,00 zł – dofinansowanie)

Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały dotyczący podwyżki podatku od nieruchomości o ok. 5 proc. w 2022 roku.

Jak podkreślają urzędnicy, Radomsko poprzez podwyżkę podatku w zaproponowanej skali nadal nie osiągnie maksymalnych ustawowych stawek.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni podczas najbliższej sesji.

Więcej o:
radomsko rada miasta radomsko urząd miasta komisja gospodarki komunalnej budżet podatki podwyżka
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE