Jest światełko w tunelu na Sierakowskiego

Od blisko trzech lat wielu mieszkańców Radomska, jak i władze miasta, borykają się z problemem remontu mostka pod torami kolejowymi przy ulicy Sierakowskiego.

Od blisko trzech lat wielu mieszkańców Radomska, jak i władze miasta, borykają się z problemem remontu mostka pod torami kolejowymi przy ulicy Sierakowskiego. Być może w końcu pojawiło się "światełko w tunelu".

 

Zgodę na współfinansowanie przebudowy przez miasto wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

Z początkiem 2010 roku przejazd łączący ul. Reymonta i Sierakowskiego  został zamknięty dla ruchu samochodów i pieszych z powodu złego stanu technicznego.

 

Początkowo mostek był wzmacniany specjalnymi balami, ale działania te okazały się niewystarczające na dłuższą metę i przejazd pod mostkiem został zamknięty. Miasto interweniowało w tej sprawie w Polskich Liniach Kolejowych, które są właścicielem „mostka”. Rozmowy z PLK nie przybliżały radomszczan do rozwiązania problemu, bowiem jak się wówczas wydawało, najwygodniejszą opcją dla kolei byłoby zamkniecie mostka.  Koszty remontu zostały oszacowane na 6 mln zł lub 12 mln zł w zależności od przyjętego wariantu prac i te musiałyby być poniesione przez właściciela, który tłumaczył się trudną sytuacją finansową. Po kilku miesiącach w radomszczańskim magistracie zrodził się pomył remontu przejazdu ze środków pochodzących z budżetu miasta. Jak się wkrótce okazało, na drodze do realizacji tego pomysłu stanęły przepisy prawa.

 

W listopadzie 2011 roku prezydent Milczanowska i jej zastępca M. Błasiak ponownie rozmawiali z przedstawicielami PKP PLK o remoncie przejazdu pod torami. W rozmowie, która odbyła się w Warszawie, uczestniczyła wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe ds. utrzymania infrastruktury - Józefa Marczak. Prezes Marczak podkreśliła wówczas, że władze PLK ze zrozumieniem podchodzą do rozwiązania, które proponuje miasto. Projekt uzyskał dobrą ocenę wstępną i został wpisany na listę inwestycji do realizacji. Decyzję o tym, czy i kiedy rozpocznie się remont, zarząd spółki miał podjąć w uchwale. Remont miał odbyć się w roku 2012, jednak prace opóźniały się, a mieszkańcy coraz bardziej się niecierpliwili.

 

W czerwcu 2012 roku władze miasta porozumiały się w tej sprawie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Wedle porozumienia obie strony miały podzielić się kosztem modernizacji przejazdu po 50%. Ponadto Urząd Miasta, jak zadeklarowano w porozumieniu, miał m.in. przebudować pasy drogowe oraz zjazdy z pobliskich posesji, modernizację sieci kanalizacyjnej i zapewnić przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej miasta – pisał Artur Ostrowski z SLD w interpelacji u Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, w której oczekiwał od ministra konkretnej odpowiedzi, co do terminu realizacji inwestycji.

 

By mogło dojść do podpisania porozumienia, władze miasta wystąpiły uprzednio do Regionalnej Izby Obrachunkowej z pytaniem, czy miasto może współfinansować inwestycję. W budżecie miasta zaplanowano na ten cel 4 miliony złotych. Stanowisko RIO ten sposób finansowania remontu jednak wykluczyło, bowiem samorząd nie może w takiej formie współpracować ze spółkami Skarbu Państwa. Miasto nie odpuściło i interweniowało u Ministra Transportu, którego przychylność udało się uzyskać.

 

Po rozpatrzeniu ponownie przedłożonej przez prezydent Milczanowską dokumentacji w sprawie możliwości współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego inwestycji, Regionalna Izba Obrachunkowa poinformowała, że za dopuszczalne należy uznać zaangażowanie środków budżetu samorządu w jej realizację. W związku z tym remont mostka przybliża się, a współfinansowanie przebudowy jest możliwe na podstawie  przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 2003 roku o transporcie kolejowym oraz art. 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrastruktury transportu kolejowego.

Więcej o:
remont mostka przejazd na sierakowskiego mostek pkp plk
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE