Jest „Raport o stanie powiatu”

Jest „Raport o stanie powiatu”

Powstał „Raport o stanie powiatu”, zawierający podsumowanie działań Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Powiatu.

„Raport o stanie powiatu” jest rodzajem sprawozdania z pozabudżetowej działalności organu wykonawczego. Zgodnie z przepisami, raport rozpatrywany będzie podczas sesji Rady Powiatu, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu. Przepisy dają mieszkańcom wspólnoty lokalnej uprawnienie do udziału w debacie nad raportem. Po zakończeniu debaty Rada Powiatu podejmuje decyzję w sprawie wotum zaufania.

Raport o stanie Powiatu Radomszczańskiego został przygotowany na podstawie informacji i materiałów przedstawionych przez naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Radomsku oraz dyrektorów jednostek podległych starostwu. Materiały te stanowią podsumowanie działalności, realizacji strategii oraz stanu naszego Powiatu za okres od dnia I stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Raport zawiera również informacje nawiązujące do danych z roku 2017.

Debatę nad raportem zaplanowano na 12 czerwca.

Poniżej raport do pobrania.

Więcej o:
powiat starostwo starostwo powiatowe raport

Załączniki

Raport o Stanie Powiatu Radomszczanskiego za 2018

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE