Jest przetarg na remont ul. Fabianiego oraz Ładnej w Radomsku

Jest przetarg na remont ul. Fabianiego oraz Ładnej w Radomsku Fot. UM Radomsko

Ogłoszony został przetarg dla zadania pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta Radomska” obejmujący przebudowę ul. Fabianiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Przedborskiej i rozbudowę ul. Ładnej od ul. Gidelskiej do ul. Owocowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Leśników.

Przebudowa ul. Fabianiego będzie polegała na wykonaniu:
- prac rozbiórkowych,
- nowej jezdni,
- chodników (nawiązując do tych na ul. Reymonta),
- zjazdów,
- zatok postojowych,
- nowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Rolną wraz z doświetleniem.
- nowych nasadzeń drzew i krzewów (utworzenie szpalerów)

Inwestycja będzie obejmowała również prace archeologiczne.

Odcinek ul. Fabianiego od ul. Piastowskiej do ul. Wyszyńskiego został już zaprojektowany i będzie wykonany w późniejszym czasie.

Dokładny zakres robót w ramach rozbudowy ul. Ładnej będzie określała sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, która będzie się opierała na przygotowanym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Program zakłada m.in.:
- budowę nowej jezdni,
- budowę chodników z kostki betonowej (o szer. 2 m)
- montaż nowej wiaty przystankowej (w istniejącej lokalizacji),
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej,
- budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz doświetlenia przejść dla pieszych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- konieczną wycinkę oraz przesadzenie drzew i krzewów kolidujących z elementami zagospodarowania terenu,
- wykonanie nowych nasadzeń i trawnika
- wdrożenie nowej organizacji ruchu.

Miasto zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 8 270 000,00 zł brutto.

Zadanie to jest współfinansowane ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Edycja 8.

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko przetarg inwestycja remont przebudowa ulica fabianiego ulica ładna
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE